Skip to main content

Apel deschis: Granturi de călătorie pentru Organizațiile Societății Civile

Apel deschis. Granturi de călătorie pentru Organizațiile Societății Civile

Un nou apel pentru un proiect cofinanțat de UE. Fundația Transatlantică (TF), în cooperare cu programul Black Sea Trust for Regional Cooperation German Marshall Fund of the United States, lansează un apel de proiecte dedicat granturilor individuale de călătorie, menit să încurajeze rețelele regionale, schimburile și cooperarea între Reprezentanți ai Organizației Societății Civile (OSC), activiști și lideri civici, reprezentanți ai grupurilor informale din cele șase țări ai Parteneriatului Estic (EaP).

Această inițiativă completează programul (Îmbunătățirea rezilienței societății civile în Parteneriatul Estic (ERICS-EaP)), oferind oportunități reprezentanților OSC, activiștilor și liderilor civici, reprezentanților grupurilor informale de a se implica activ în rețelele regionale existente, forumurile și eforturile de cooperare.

Obiectivele apelului:

  • Facilitarea participării reprezentanților OSC, a activiștilor și liderilor civici, a reprezentanților grupurilor informale la activitățile de rețele regionale în curs.
  • Încurajarea schimbului de idei, bune practici și cunoștințe între actorii civici din regiunea Parteneriatului Estic.
  • Creșterea vizibilității inițiativelor societății civile în cadrul Parteneriatului Estic.

Scop:

Se vor acorda 50 de granturi de călătorie în următorii doi ani și jumătate de maximum 1.500 EUR fiecare pentru a le permite reprezentanților OSC, activiștilor și liderilor civici, reprezentanților grupurilor informale să participe la evenimentele de rețea regionale existente, forumurile și inițiativele de cooperare.

Granturile sunt destinate să sprijine cheltuielile de călătorie suportate de reprezentanții societății civile pentru participarea activă la acest tip de activități și evenimente.

Criterii de eligibilitate:

  • Reprezentanți OSC, inclusiv lideri, personal, voluntari, activiști și lideri civici, reprezentanți ai grupurilor informale cu sediul/activ în una dintre cele șase țări ale Parteneriatului Estic (excepție: OSC excluse).
  • Reprezentanți OSC, activiști și lideri civici, reprezentanți ai grupurilor informale implicați activ în activitățile organizației și capabili să contribuie semnificativ la evenimentele regionale de rețea.

Participarea reprezentanților OSC, a activiștilor și liderilor civici, a reprezentanților grupurilor informale ar trebui să contribuie la obiectivele și dezvoltarea organizației lor.

Procesul de înregistrare

Reprezentanții OSC-urilor, activiștii și liderii civici interesați, reprezentanții grupurilor informale sunt invitați să depună cereri ca răspuns la acest apel completând în detaliu formularul și atestând invitația oficială la eveniment (vă rugăm să expediați o scrisoare-invitație prin e-mail).

Termene-limită

Puteți expedia propuneri de proiecte în mod continuu la adresa de email: ineagu@gmfus.com.

Criterii de selecție

Propunerile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

  • Relevanța față de obiectivele apelului
  • Impact potențial și contribuție la capacitatea de rețea și cooperare regională a entităților civice reprezentate
  • Actualitatea și scopul convocării
  • Justificare bugetară și rentabilitate

Condiții de finanțare

Fiecare reprezentant al OSC selectat va primi o subvenție de călătorie pentru a acoperi cheltuielile aprobate legate de participarea sa la activitatea de rețea regională.

Beneficiarii grantului vor fi obligați să trimită un scurt raport care să descrie în detaliu participarea lor și rezultatele obținute după finalizarea activității.