Skip to main content

Euro Cluburile și Centrele de Informare ale Uniunii Europene din Republica Moldova

Euro Cluburile și Centrele de Informare ale Uniunii Europene (CIUE) reprezintă o rețea extinsă de multiplicatori ai informațiilor despre aportul Uniunii Europene la dezvoltarea Republicii Moldova, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, rezultatele tangibile ale suportului continuu oferit de UE și oportunitățile ce pot fi accesate de către membrii comunităților unde acestea funcționează. Euro cluburile și Centrele de Informare ale Uniunii Europene contribuie la colectarea și diseminarea cunoștințelor cu tematică europeană: politici, instituţii, programe comunitare, relații de vecinătate etc. Totodată, acestea stimulează interesul cetățenilor pentru relațiile de colaborare dintre UE și Moldova. 

Promotori ai valorilor europene, membrii Euro cluburilor și Centrelor de Informare și-au luat angajamentul să asigure accesul liber la informații și comunicarea cu semenii lor privind acțiunile întreprinse și proiectele cu finanțare europeană implementate în țară. Tinerii, studenţii, specialiştii din diverse domenii pot accesa, prin intermediul Centrelor de Informare UE, resursele Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene, cât și alte informații de specialitate și de ordin general cu privire la Uniunea Europeană. Centrele de Informare UE sunt găzduite de către cele mai mari universităţi din Moldova, biblioteci municipale și raionale, precum și un ONG. Euro cluburile sunt formate din grupuri de tineri care prin acțiunile sale, promovează în mod activ, valorile europene și a Statelor Membre UE. Euro cluburile își desfășoară activitatea pe lângă licee și gimnazii, colegii și universități.

Activitatea Euro Cluburilor și Centrelor de Informare este susținută de Uniunea Europeană. În prezent, în Republica Moldova funcționează 20 de CIUE și nouă Euro Cluburi în municipiile si centrele raionale ale țării, unul dintre ele activând în zona rurală.