Skip to main content

Împreună mai puternici


Ce este
Echipa Europa?

#ECHIPAEUROPA s-a născut din condițiile extraordinare create în 2020 de pandemia COVID-19 ca răspuns european unit la nevoile majore apărute în țările partenere. Echipa Europa combină resursele colective de dezvoltare ale UE, ale statelor membre, inclusiv ale instituțiilor sale financiare și ale agențiilor de implementare – Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Răspunsul său este global și abordează trei priorități:

  1. răspuns de urgență;
  2. sprijin pentru sistemele de sănătate, apă/sanitație și nutriție; și
  3. sprijin pentru redresarea socioeconomică, care ajută țările partenere să „recupereze mai bine”, concentrându-se pe o redresare durabilă, verde și digitală. Se lucrează pentru a-i extinde scopul dincolo de criza COVID-19.

Solidaritatea europeană a atins în ultimii doi ani un nivel fără precedent. Mai întîi pandemia COVID-19 cu consecințele sale regretabile, iar acum, tragedia ucraineană îi unește pe europeni mai mult ca niciodată. 17 State Membre UE, împreună cu Norvegia și-au exprimat solidaritatea alături de Republica Moldova în gestionarea provocărilor legate de fluxul de refugiați din Ucraina, astfel, oferind ajutor umanitar în valoare de mai bine de 10.5 milioane euro, prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă. Ajutorul umanitar oferit include ambulanțe, corturi pe deplin echipate, generatoare de electricitate, cisterne cu apă, bunuri de primă necesitate, alimente, medicamente și combustibil. Pe lîngă asta, Comisia Europeană a alocat 4.2 milioane euro din ajutorul său strategic pentru salvare și peste 430.000 euro prin intermediul nou createi unități EHCR – Unitate de răspuns umanitar european- din cadrul Comisiei Europene. În același timp, alte 13 milioane de euro au fost oferite Republicii Moldova de către 5 state membre UE prin intermediul mecanismelor de colaborare bilaterală, pentru gestionarea fluxului de refugiați.   


Cum a acționat
Echipa Europa în
Republica Moldova?

În Republica Moldova, Echipa Europa a oferit un sprijin continuu țării și cetățenilor săi în perioada pandemiei COVID-19, dar și în depășirea impactului acesteia asupra bunăstării populației. Republica Moldova a fost prima țară europeană care a beneficiat de facilitatea COVAX și de Mecanismul de protecție civilă al UE.

În general, UE a oferit până în prezent:

  • 127 milioane EUR în granturi. Acest pachet este mobilizat utilizând o combinație de fonduri existente și noi pentru a oferi un sprijin concret cetățenilor Republicii Moldova.
  • 1.000.000 de doze de vaccinuri deja livrate în Moldova prin COVAX sau prin donațiile statelor membre ale UE în cadrul mecanismului de partajare a vaccinurilor.
  • Statele membre au furnizat, de asemenea, EIP, echipamente medicale critice de salvare a vieții și alte consumabile pe cale bilaterală sau prin intermediul Mecanismului de protecție civilă al UE. Valoarea totală a contribuției țărilor membre ale UE (până în august 2021) a ajuns la 20 milioane EUR.
  • Un program de asistență macrofinanciară de urgență în legătură cu COVID-19 a fost livrat pentru Moldova în valoare de 100 milioane EUR în împrumuturi cu condiții extrem de favorabile.

De ce este
importantă
Echipa Europa?

Echipa Europa arată un exemplu de parteneriat puternic și solidaritate pentru a ne redobândi viața, dar într-o manieră mai bună și mai verde, echitabilă, durabilă și incluzivă, fiind în același timp receptiv la prioritățile de dezvoltare umană.

Echipa Europa înseamnă mai multe resurse din bugetul UE și din resursele financiare relevante ale statelor membre participante ale UE pentru a spori impactul dezvoltării UE și al politicilor sale de vecinătate.

Abordarea Echipa Europa îmbunătățește coordonarea și utilizarea optimă a resurselor pentru un impact durabil.

Echipa Europa reprezintă o nouă eră, în care se lucrează mai bine împreună.

Echipa Europa își propune să sprijine schimbările transformaționale prin furnizarea rezultatelor concrete pentru țările partenere, făcând din UE și statele sale membre partenerul de referință într-un domeniu prioritar.

Inițiativele Echipei Europa sunt fundamentate la nivelul cel mai potrivit, fie că este vorba de nivelul de țară sau de nivelul regional/multinațional.

Inițiativele Echipei Europa sunt deschise pentru toți participanții Echipei Europa, care sunt interesați să lucreze împreună (o abordare incluzivă) la proiectarea, finanțarea și punerea în aplicare a acțiunilor.

Cum
funcționează
Echipa Europa?

Abordarea Echipa Europa De la lansare, Echipa Europa s-a concentrat pe unirea resurselor și pe o mai bună coordonare pentru a ne asigura că, în mod colectiv, obținem cel mai mare impact durabil și schimbări transformaționale. Într-un context geopolitic dinamic, Echipa Europa își propune să stabilească un rol de lider pe scena globală, protejând valorile și obiectivele UE.

Abordarea Echipa Europa transmite un mesaj puternic de parteneriat și solidaritate europeană. Echipa Europa poate reprezenta pozițiile și obiectivele comune ale părților sale componente la nivel național sau internațional ori de câte ori există un acord comun în acest sens.

Inițiativele Echipei Europa Inițiativele Echipei Europa (IEE) sunt emblema abordării Echipa Europa. Acestea livrează rezultate concrete pentru țările partenere, în conformitate cu prioritățile lor strategice și naționale, și promovează marca „Echipa Europa”. Proiectarea, finanțarea și implementarea IEE sunt deschise tuturor membrilor Echipei Europa, pentru a utiliza cât mai bine expertiza și resursele europene. IEE sunt finanțate atât din bugetul UE, cât și din resursele financiare relevante ale statelor membre participante ale UE.

    Uniunea Europeană, statele sale membre, instituțiile sale financiare și agențiile de implementare și-au unit eforturile, pentru a aduce speranță oamenilor, pentru a construi un viitor mai luminos împreună în cadrul inițiativei Echipa Europa. De la izbucnirea pandemiei, Echipa Europa și-a asumat angajamentul de a oferi sprijinul necesar Republicii Moldova, pentru a depăși consecințele regretabile ale crizei COVID-19. Mai mult decât atât, Echipa Europa a devenit un partener de referință focusat nevoile și starea de bine a oamenilor. Află mai multe despre Echipa Europa și asistența oferită Republicii Moldova.