Proiectul Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru (ALFC)

Descrierea
Scopul proiectului este de a îmbunătăți sistemul de cartografiere în conformitate cu standardele UE și cu cele mai bune practici internaționale de gestionare a datelor geografice. Adițional, activitățile din cadrul proiectului vor oferi sprijin Agenției pentru Relații Funciare și Cadastru pentru gestionarea și actualizarea unui sistem de cartografiere, care este sigur, unitar, integrat și eficient din punct de vedere al costurilor.

Obiectivul specific
- Fundația pentru crearea Infrastructurei Naționale de Date Spațiale (INDS) în conformitate cu Directiva INSPIRE 2007/2/CE și cu cele mai bune practici internaționale privind gestionarea datelor geografice.
- Dezvoltarea capacităților ALFC atât din punct de vedere tehnic, cât și administrativ, fiind una dintre principalele sale sarcini în calitate de coordonator național al INDS.
- Dezvoltarea capacităților ALFC și a părților interesate ale proiectului atât din punct de vedere tehnic, cât și administrativ în sarcina lor de furnizori de date spațiale.
- Îmbunătățirea înțelegerii IDS și îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile publice care au participat la proiect.
Rezultatele așteptate
- Conștientizarea rolului INDS - crescut.
- Elaborarea Strategiei Naționale de Infrastructură a Datelor Spațiale din Moldova pentru anii 2015-2020 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea acesteia.
- Elaborarea Legii cu privire la infrastructura națională de date spațiale.
- Realizarea analizei necesităților de instruire și elaborarea materialul de instruire.
- Instruirea oficialilor de la ALFC și beneficiarilor proiectului în principalele Componentae ale INDS.
- Elaborarea unui Acord de Colaborare privind implementarea infrastructurii naționale de date spațiale (INDS).
- Introducerea conceptului de Business Model pentru ALFC (inclusiv întreprinderile sale) și Fee Model pentru schimbul de date.
- Elaborarea și instalarea instrumentului pentru dezvoltarea serviciilor de rețea.
- Elaborarea și semnarea unui Acord de cooperare privind demonstrarea soluției IDS în zona pilot în conformitate cu cele mai bune practici ale UE.
- Redefinirea rolului ALFC în societatea INDS, elaborarea unei structuri de coordonare INDS și definirea și descrierea scopurilor și responsabilităților diferitor actori din infrastructură.
- Demonstrarea soluției IDS pentru zona-pilot.
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Subsector:
Teme:
Starea proiectului:
Efectuat
Data începerii:
01.02.2014
Data de încheiere:
31.12.2016
Organizația de implementare:
Informațiile de pe acest site reprezintă subiectul unei Note de limitare a răspunderii și protecție a Datelor cu caracter personal. © Uniunea Europeană 2021