O mai bună gestionare a mobilității profesioniștilor din domeniul sănătății în Republica Moldova

Descrierea
Cu sprijinul Uniunii Europene și în conformitate cu Programul anual de acțiune 2010 pentru cooperarea cu țările terțe în domeniile migrației și azilului, proiectul este bine aliniat la politica UE de cooperare pentru dezvoltare pentru Moldova. Întrucât aproximativ 40% din forța de muncă din domeniul sănătății a renunțat la locul de muncă și a migrat în alte sectoare economice sau în străinătate în ultimii 20 de ani, în căutarea unor oportunități mai profitabile, Republica Moldova a suferit în urma exodului de creiere. Pentru a combate acest lucru, proiectul „O mai bună gestionare a mobilității profesioniștilor din domeniul sănătății din Republica Moldova” și-a propus să promoveze migrația legală și circulară, pentru a diminua efectele negative ale exodului de creiere și pentru a facilita reintegrarea profesioniștilor din domeniul sănătății care se întorc în sistemul național de sănătate. Partenerul principal al proiectului este Ministerul Sănătății (MS) cu structuri afiliate care se ocupă cu gestionarea resurselor umane pentru sănătate (HRH) și un număr mare de părți interesate, variind de la ministere de resort la instituții academice și organizații ale societății civile. Toți actorii implicați sunt foarte interesați de rezultatele proiectului și îl susțin pe deplin.
Obiectivul specific
- Identificarea problemelor privind migrația și mobilitatea lucrătorilor din domeniul sănătății și dezvoltarea mecanismelor de motivare și reținere a personalului sanitar la nivel național, care au fost esențiale în consolidarea sistemelor de sănătate ale Republicii Moldova.
- Pregătirea temeiurilor solide pentru inițierea negocierilor bilaterale privind mobilitatea profesioniștilor din domeniul sănătății cu țările vizate, care vor contribui la integrarea fluxurilor de migrație. Acest lucru va permite profesioniștilor să aplice pentru un loc de muncă cu condiții decente, să asigure accesul la prestații sociale și să ofere diverse posibilități pentru construirea carierei.
Rezultatele așteptate
- O serie de studii privind migrația profesioniștilor din domeniul sănătății care vor genera dovezi care să informeze și să influențeze procesul decizional și de elaborare a politicilor.
- O bază de date care compilează date privind ocuparea forței de muncă și mobilitatea profesioniștilor din domeniul sănătății, locurile de muncă vacante și cifra de afaceri și educația profesională continuă pentru a gestiona mai eficient HRH.
- Un curs de formare privind managementul și guvernanța HRH de către Școala de Sănătate Publică.
- Dezvoltarea unei platforme de e-learning pentru profesioniștii din domeniul sănătății migranți care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova.
- Ajustarea programelor postuniversitare și de asistență medicală pentru a respecta standardele europene și internaționale pentru educația profesională.
- Elaborarea unui model de acord bilateral și sprijin pe tot parcursul negocierii și semnării unui memorandum de înțelegere între Republica Moldova și Republica Federală Germania.
- O strategie de comunicare.
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care înverzește, Parteneriat care abilitează
Subsector:
Sănătate, Mobilitate
Teme:
Sănătatea, Migrația și mobilitatea
Starea proiectului:
Efectuat
Data începerii:
01.02.2011
Data de încheiere:
31.12.2015
Organizația de implementare:
Informațiile de pe acest site reprezintă subiectul unei Note de limitare a răspunderii și protecție a Datelor cu caracter personal. © Uniunea Europeană 2021