EU4Digital: Cybersecurity East

Descrierea
Proiectul "EU4Digital: Cybersecurity East" se axează pe apropierea în continuare a tuturor țărilor partenere din est de pilonii de bază ai UE privind securitatea cibernetică, ținând cont de nivelul diferit de avansare a țărilor partenere.
Obiectivul specific
A dezvolta mecanisme tehnice și de cooperare care să sporească securitatea cibernetică și pregătirea împotriva atacurilor cibernetice, în conformitate cu standardele UE.

Consolidarea guvernării naționale în domeniul securității cibernetice și a cadrului legal din țările PaE, inclusiv prin:
- Sprijin pentru modificarea sau dezvoltarea cadrului legislativ.
- Instruire și mentorat cu privire la amenințările cibernetice și răspunsul la acestea, drepturile omului, garanțiile în materie de protecție a datelor și mecanismele de supraveghere
- Cooperarea cu prestatorii de servicii din sectorul privat.
- Sensibilizarea publicului.

A consolida protecția infrastructurii informaționale critice în țările PaE, inclusiv prin:
- Asistență tehnică pentru infrastructura informațională națională critică.
- Sprijin la elaborarea planurilor de acțiuni și a proceselor pentru protecția infrastructurii informaționale critice
- Asistență tehnică și instruire pentru elaborarea sistemelor de Protecție a Infrastructurii Informaționale Critice

A crește capacitățile operaționale pentru gestionarea incidentelor de securitate cibernetică în țările PaE, inclusiv prin:
- Organizarea reuniunilor comune privind gestionarea incidentelor cibernetice, exerciții de simulare pe calculator și operații de simulare a situațiilor de atac cibernetic
- Operațiuni și investigații cibernetice comune
- Sprijinirea cooperării inter-structurale și transnaționale în incidente cibernetice efective
- Sprijinirea și consolidarea rețelelor regionale existente
Rezultatele așteptate
- Guvernare națională în domeniul securității cibernetice și a cadrului legal din țările PaE consolidate:
- Protecție consolidată a infrastructurii informaționale critice în țările PaE;
- Capacități operaționale sporite pentru gestionarea incidentelor de securitate cibernetică în țările PaE.
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care conectează, Parteneriat care protejează
Subsector:
Digital (bandă largă, mobil, eGov, inovare digitală, cibernetică), Securitate și răspuns la conflicte
Teme:
Digital, Securitatea
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
27.11.2019
Data de încheiere:
26.11.2022
Organizația de implementare:
GFA
Finanțare de către UE în EUR:
€3 121 600
Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © Uniunea Europeană,