EU4Energy: Convenția Primarilor - Est (CoM East)

Descrierea
Proiectul finanțează activitățile Convenției Primarilor pentru Parteneriatul Estic, sprijinind orașele care se alătură Convenției Primarilor - o inițiativă emblematică a UE de reducere a emisiilor de CO2 cu cel puțin 30% până în 2030. Acesta ajută primăriile să pregătească și să implementeze Planuri de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima, reducând dependența de combustibilii fosili, îmbunătățind securitatea aprovizionării cu energie și permițându-le să contribuie mai activ la atenuarea schimbărilor climatice.
Obiectivul specific
Obiectivul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții datorită reducerii semnificative a emisiilor de CO2 de către primării, prin încurajarea și sprijinirea autorităților locale în realizarea și implementarea unei politici energetice locale mai durabile.
Rezultatele așteptate
Proiectul ia în considerare rezultatele obținute în cadrul proiectului „Convenția Primarilor Est I” (2010/2015), care s-a concentrat pe promovarea Convenției Primarilor, convingerea orașelor de a se alătura și asistarea acestora cu pașii inițiali. Această a doua fază se concentrează mai mult pe reducerea decalajului dintre planificarea și implementarea acțiunilor, prin:
- Sprijinirea implementării Planurilor de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (consolidarea capacităților, dialogul cu investitorii, instituțiile financiare și băncile pentru a ajuta la finanțarea proiectelor de implementare, sprijin pentru părțile interesate locale etc.).
- Sprijinirea dezvoltării unei politici energetice locale și a Planurilor de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (instruiri, schimburi, birou de asistență dedicat, sensibilizare, schimb de bune practici și crearea rețelelor etc.).
- Creșterea gradului de conștientizare și promovarea aderării la și implementarea noii inițiative globale a Convenției care urmează să fie lansată pentru succesul actualei Convenții a Primarilor.
Proiectul menține prezența în întreaga regiune, cu filiale ale Convenției Primarilor care acoperă toate țările vizate de proiect.
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care înverzește
Subsector:
Energie și eficiență energetică
Teme:
Energia
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
Efectuat
Data începerii:
01.01.2016
Data de încheiere:
31.12.2020
Organizația de implementare:
Finanțare de către UE în EUR:
€4 500 000
Numărul proiectului UE:
374-754
Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © Uniunea Europeană,