EU4Energy: Identificarea și promovarea investițiilor în eficiența energetică

Descrierea
Scopul inițiativei „EU4Energy: Identificarea și promovarea investițiilor în eficiența energetică” este de a dezvolta mecanisme de finanțare a energiei durabile prin intermediari financiari din Moldova și Ucraina.

În timp ce întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din regiunea parteneriatului estic al UE au potențialul de a crea locuri de muncă și de a stimula creșterea economică, acestea se confruntă cu o serie de provocări. Acestea includ accesul limitat la finanțare, legislația împovărătoare și dificultățile de intrare pe piețe noi. Măsurile de eficiență energetică nu numai că beneficiază mediul, ci ajută și întreprinderile să realizeze economii de costuri.

Pentru a încuraja adoptarea proiectelor de eficiență energetică în regiune, au fost înființate două mecanisme de finanțare pentru a ajuta - Programul de Finanțare a Energiei Durabile din Moldova (MoSEFF II) și Programul de Eficiență Energetică al Ucrainei II (UKEEP II) - ambele gestionate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).
Obiectivul specific
A ajuta la promovarea investițiilor în energie durabilă în Moldova și Ucraina, prin stabilirea liniilor de credit cu băncile locale și furnizarea de expertiză tehnică potențialilor beneficiari.
Rezultatele așteptate
- Sporirea cunoștințelor despre avantajele și oportunitățile de eficiență energetică.
- Deschiderea căii către proiecte de investiții în eficiența energetică prin stabilirea liniilor de credit în cadrul băncilor locale potrivite și asigurarea potențialilor beneficiari cu expertiză tehnică, financiară, juridică și de mediu.
- Încurajarea efectelor de propagare în sectoarele bancar, industrial și al gospodăriilor casnice.
- Încurajarea investițiilor mici în materie de energie din surse regenerabile în echipamente, sisteme și procese care utilizează resurse regenerabile de energie pentru producerea de energie electrică și/sau termică și/sau răcire și/sau orice altă formă de energie care înlocuiește resursele de combustibili fosili.
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care înverzește
Subsector:
Energie și eficiență energetică
Teme:
Energia
EaP Countries:
Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
Efectuat
Data începerii:
01.01.2006
Data de încheiere:
31.12.2018
Organizația de implementare:
EBRD
Finanțare de către UE în EUR:
€9 500 000
Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © Uniunea Europeană,