Proiectul de Comunicare EU4Energy

Descrierea
Proiectul de Comunicare EU4Energy a fost lansat în iunie 2017 cu obiectivul de a spori vizibilitatea asistenței bilaterale și regionale finanțate de UE în domeniul energiei. Acesta acoperă cele șase țări ale Parteneriatului Estic.
Inițiativa EU4Energy își propune să prezinte beneficiile sprijinului UE și să evidențieze impactul cooperării energetice a UE asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor din țările beneficiare. Aceasta funcționează sub umbrela proiectului de comunicare „VECINII UE de la est” și se bazează pe platformele / canalele de comunicare deja dezvoltate în cadrul acestui proiect.
Obiectivul specific
Obiectivul general al acestui proiect este de a contribui la îmbunătățirea percepției publice a UE și la o înțelegere mai bună a politicilor europene și a impactului acestora prin intermediul programatorilor de sprijin și cooperare regionali și bilaterali ai UE din țările parteneriatului estic.
1) Funcția de coordonare/suport:
- Furnizarea de sprijin pentru comunicare pentru proiectele finanțate de UE în domeniul energiei.
2) Furnizarea de informații în timp real prin diferite canale:
- Un sub-site dedicat al „EU4Energy” pe portalul web Vecinii UE (www.eu4energy.eu) pentru a acționa în calitate de „ghișeu unic” pentru informații despre cooperarea energetică a UE.
- Producerea de conținut de înaltă calitate a fi partajat cu delegațiile UE și proiectele relevante de utilizat pe canalele lor respective.
- Elaborarea și diseminarea periodică a alertelor de știri cu privire la subiecte, inițiative și evenimente legate de energie.
3) Dezvoltarea și implementarea campaniilor de sensibilizare a publicului și a evenimentelor tematice:
- Campanie privind eficiența energetică pentru a prezenta impactul asistenței UE.
- Dezvoltarea de campanii de comunicare scurte și dinamice pentru a sublinia politica energetică a UE și sprijinul aferent al UE în regiune (de exemplu, energiile regenerabile, securitatea energetică etc.).
- Oferirea sprijinului delegațiilor UE în implementarea evenimentelor tematice relevante, cum ar fi de ex. „Săptămânile Energiei Durabile”.
Rezultatele așteptate
- Sprijin de coordonare/comunicare pentru proiectele finanțate de UE în domeniul energiei.
- Furnizarea de informații în timp real prin diferite canale.
- Dezvoltarea și implementarea campaniilor de sensibilizare a publicului și a evenimentelor tematice.
- Îmbunătățirea relațiilor cu mass-media.
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care înverzește, Parteneriat care abilitează
Subsector:
Energie și eficiență energetică, Comunicare și sprijin pentru mass-media
Teme:
Mass-media
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
Efectuat
Data începerii:
01.01.2016
Data de încheiere:
31.12.2020
Organizația de implementare:
Finanțare de către UE în EUR:
€1 400 000
Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © Uniunea Europeană,