Strategii privind Banda Largă ale EU4Digital în regiunea PaE

Descrierea
Proiectul „Strategii privind Banda Largă ale EU4Digital în regiunea PaE” sprijină țările partenere din est în dezvoltarea și implementarea timpurie a strategiilor naționale în materie de bandă largă, în conformitate cu cele mai bune practici și strategii relevante ale UE, oferind asistență tehnică și sprijin pentru consolidarea capacităților.
Obiectivul specific
Obiectivul principal al proiectului este de a accelera implementarea rețelelor în bandă largă în regiunea Parteneriatului Estic, prin implementarea strategiilor naționale în materie de bandă largă, în conformitate cu cele mai bune practici și strategii similare ale UE.

Accelerarea implementării rețelelor în bandă largă în regiunea PaE este de o importanță vitală, nu doar în ceea ce privește potențialul acestora de a spori creșterea PIB (estimat între 2,9 miliarde EUR și 4,3 miliarde EUR pentru regiunea PaE, doar pentru banda largă fixă), ci și pentru asigurarea conectivității esențiale pentru implementarea e-Serviciilor pentru companii și cetățeni.
Rezultatele așteptate
Proiectul desfășoară următoarele activități:

-Studiu comparativ și analiză a decalajului.
-Sprijin pentru îmbunătățirea cadrelor legale și de reglementare.
-Sprijin pentru cartografierea în bandă largă.
-Promovarea schimbului de experiențe și a celor mai bune practici.
-Formularea și sprijinirea implementării strategiilor în materie de bandă largă.
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care conectează, Parteneriat care creează, Parteneriat care creează
Subsector:
Digital (bandă largă, mobil, eGov, inovare digitală, cibernetică), Economie și comerț, Ocuparea forței de muncă și antreprenoriat
Teme:
Digital, Business
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
Efectuat
Data începerii:
01.01.2018
Data de încheiere:
31.12.2020
Organizația de implementare:
World Bank
Finanțare de către UE în EUR:
€1 000 000
Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © Uniunea Europeană,