Skip to main content

EU4MOLDOVA: Apă curată pentru Cahul

Descrierea
Acțiunea se concentrează pe extinderea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Cahul din sudul Republicii Moldova. Această activitate va aduce rezultate tangibile directe populației din regiunea Cahul și va sprijini implementarea Acordului de asociere UE-Moldova prin promovarea dezvoltării regionale și contribuția la conservarea, protecția, îmbunătățirea calității mediului în domeniul calității apei. Acțiunea propusă se va baza pe punerea în aplicare a priorităților naționale identificate în strategiile naționale relevante și în planurile de acțiune corespunzătoare ale acestora.

Beneficiari: cetățenii din Cahul și localitățile din jur.
Obiectivul specific
- Îmbunătățirea aprovizionării cu apă potabilă și a sanitației a populației din orașul Cahul și satele învecinate Cotihana și Crihana Veche.
- Reducerea poluării apei și conservarea apelor subterane din sudul Moldovei, în conformitate cu Planul de gestionare a bazinului hidrografic pentru Districtul Dunăre - Prut și Marea Neagră.
Rezultatele așteptate
- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din raionul Cahul prin reducerea riscurilor pentru sănătate.
- Protejarea mediului și adoptarea unei utilizări mai inteligente a resurselor naturale.
Obiectivele sunt în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă relevante (de exemplu, sănătate bună și bunăstare, apă curată și canalizare, orașe și comunități durabile și acțiuni climatice).
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care protejează
Subsector:
Guvernare și administrație publică
Teme:
Buna guvernare
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.01.2020
Data de încheiere:
31.12.2024
Rețele sociale:

Numărul proiectului UE:
411-652