COVID-19: Reziliența și Durabilitatea Societății Civile

Descrierea
Proiectul „COVID-19: Reziliența și Durabilitatea Societății Civile” își propune să încurajeze reziliența și durabilitatea societății civile în țările din Parteneriatul estic, pentru a atenua impactul imediat și pe termen lung al COVID-19. Acesta sprijină societatea civilă și comunitatea activistă independentă mai largă să ofere în continuare acces la protecție și asistență, în special celor mai vulnerabile grupuri, precum și informații exacte despre pandemie.
Obiectivul specific
Proiectul „COVID-19: Reziliența și Durabilitatea Societății Civile” își propune să atingă trei obiective majore:
- Să ofere sprijin de urgență Organizațiilor Societății Civile (OSC) ale căror activități au fost puternic afectate de pandemie.
- Să consolideze digitalizarea, capacitățile strategice și operaționale ale OSC-urilor pentru a-și ajuta în continuare beneficiarii.
- Să abiliteze OSC-urile și mass-media independente pentru a combate dezinformarea.
• 26 de OSC-uri vor primi granturi de urgență, care reprezintă un ajutor financiar pentru a acoperi costurile de funcționare (de exemplu, salarii, chirie de birou).
• 200 de reprezentanți ai OSC-urilor vor primi sprijin psihosocial și legal, deoarece mulți au raportat că s-au simțit mai stresați în timpul pandemiei.
• 26 de OSC-uri vor primi un grant de digitalizare pentru a-și îmbunătăți activitatea online (de exemplu, echipamente, consultanță pentru utilizarea noilor tehnologii).
• 21 de OSC-uri vor învăța cum să efectueze evaluări eficiente ale riscurilor, planuri de urgență sau cum să facă față eficient unui mediu de lucru viitor foarte diferit.
• 6 OSC-uri ucrainene vor putea stimula coordonarea și cooperarea în diferite regiuni ale țării.
• 5 experți ucraineni în domeniul politicilor și grupuri de reflecție vor primi sprijin pentru proiecte analitice și orientate spre politici pentru a evalua consecințele pe termen scurt și lung ale pandemiei.
• 32 dintre instituțiile media independente și OSC-uri vor fi sprijinite pentru a demonta informații false.
• 25 dintre OSC-uri și instituții media vor organiza campanii media, activități de advocacy și sensibilizare care vizează combaterea dezinformării cu privire la riscurile pentru sănătate și acțiunile guvernului.
• În Ucraina, 6 OSC-uri vor fi finanțate pentru a monitoriza acțiunile guvernului, a supraveghea achizițiile publice, investițiile în sectorul sănătății și ajutorul economic.
Rezultatele așteptate
- A consolida durabilitatea și reziliența OSC-urilor la efectele crizei COVID-19.
- A dota OSC-urie cu tehnologia digitală necesară, capacitate organizatorică și strategică structurată pentru a-și susține în continuare beneficiarii, protejând comunitățile vulnerabile și pledând pentru politici de atenuare a impactului COVID-19.
- A ajuta OSC-urile și mass-media să combată dezinformarea și știrile false și să promoveze accesul la informații fiabile despre pandemie și impactul acesteia asupra comunităților prin sensibilizare și advocacy.
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care abilitează, Parteneriat care înverzește
Subsector:
Societatea civilă, Sănătate
Teme:
Societatea civilă, Sănătatea, COVID-19
EaP Countries:
Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.07.2020
Data de încheiere:
30.06.2024
Organizația de implementare:
ERIM "Equal Rights and Independent Media" (former IREX EUROPE)
Finanțare de către UE în EUR:
€4 000 000
Numărul proiectului UE:
417-366
Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © Uniunea Europeană,