Skip to main content

Sprijinirea Guvernului Republicii Moldova în identificarea și pregătirea proiectelor legate de implementarea Acordului de Asociere

Descrierea
Proiectul vizează consolidarea capacității autorităților naționale de a planifica, pregăti și gestiona proiecte de investiții publice, atât finanțate la nivel național, cât și extern. Este alcătuit din 4 componente: Consolidarea sistemului național de coordonare a asistenței externe; Consolidarea capacității autorității naționale privind asistența externă; Consolidarea capacităților ministerelor de resort în gestionarea și implementarea proiectelor finanțate din surse externe; Pregătirea unui set de proiecte de înaltă calitate și viabile din punct de vedere financiar.
Obiectivul specific
Obiectivul general al proiectului este de a consolida competențele de pregătire a proiectelor ale autorităților naționale, asigurând complementaritatea între implementarea AA și asistența externă.
Rezultatele așteptate
Componenta 1: Consolidarea sistemului național de coordonare a asistenței externe:
- coordonarea asistenței externe naționale este bine poziționată în cadrul structurii guvernamentale, dotată cu personal și echipată pentru a îndeplini sarcinile de coordonare a ajutorului; Sistemul de coordonare a asistenței externe care acoperă planificarea, implementarea, monitorizarea, raportarea și evaluarea asistenței externe este funcțional, cu roluri și responsabilități clare ale părților interesate implicate;
- sunt dezvoltate capacitățile autorității naționale de coordonare a asistenței externe de a oferi îndrumări, inclusiv documente orientative operaționale către ministerele de resort și alte părți interesate relevante privind planificarea, implementarea, raportarea și monitorizarea și evaluarea asistenței externe; există un sistem de asistență digitală pentru programare, implementare, raportare, monitorizare și evaluare, pe deplin operațional și ușor de utilizat;
- asistența externă este coerentă și integrată în procesul bugetar (Cadrul bugetar pe termen mediu și Bugetul anual și este corelată cu cadrul politicilor naționale).

Componenta 2: Consolidarea capacității autorității naționale de asistență externă:
- capacitatea este îmbunătățită în cadrul autorității naționale pentru coordonarea asistenței externe pentru a coordona gestionarea proiectelor în curs, finanțate din surse externe;
- capacitatea este dezvoltată în cadrul autorității naționale pentru coordonarea asistenței externe la Ministerul Finanțelor pentru a evalua proiectele prezentate de ministerele de resort, pentru a determina prioritizarea în funcție de prioritățile politice din strategia națională de dezvoltare, acordul de asociere și ODD în cadrul procesului de bugetare și în dialog cu ministerele de resort și comunitatea donatorilor pentru a încorpora propunerile de proiecte în cadrul bugetar pe termen mediu și bugetul anual;
- capacitatea este dezvoltată în cadrul autorității naționale pentru coordonarea asistenței externe (Ministerul Finanțelor) pentru a determina opțiunile de finanțare adecvate și instrumentele financiare pentru proiectele propuse, asigurând simultan cea mai bună valoare pentru bani și obiectivele bugetare pe termen mediu.

Componenta 3: Îmbunătățirea capacităților ministerelor, autorităților de stat și a altor potențiale părți interesate în ceea ce privește identificarea, formularea, stabilirea costurilor, bugetarea, gestionarea și implementarea, monitorizarea și raportarea și evaluarea proiectelor finanțate din surse externe;
- capacitățile ministerelor de resort și ale altor părți interesate relevante de a proiecta și formula (identifica, prioritiza, planifica inclusiv costurile și identificarea celui mai adecvat model de asistență a ajutorului) și de a le implementa (contractare, gestionarea proiectelor, raportare și monitorizare) sunt consolidate;
- capacitățile ministerelor de resort și ale altor părți interesate relevante în bugetare, planificare și execuție a proiectelor finanțate extern sunt consolidate;
- este dezvoltată capacitatea ministerelor de resort și a altor părți interesate relevante de a gestiona și utiliza sistemul de suport digital.

Componenta 4: Pregătirea unei serii de proiecte viabile din punct de vedere financiar și de înaltă calitate:
- studiile/evaluările/specificațiile tehnice sectoriale/tematice/specifice cu referire la proiecte sunt proiectate și puse la dispoziție pentru a ghida deciziile privind conducta de proiect;
- este elaborată o serie de proiecte viabile din punct de vedere financiar și de înaltă calitate, în conformitate cu prioritățile guvernamentale de investiții medii și anuale, precum și cu agenda de asociere UE-Moldova;
- este creat și utilizat un sistem de management al cunoștințelor în vederea utilizării experiențelor acumulate în alte proiecte de dezvoltare și în alte entități guvernamentale.
Project documents
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care protejează
Subsector:
Guvernare și administrație publică
Teme:
Buna guvernare
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.09.2020
Data de încheiere:
01.07.2025
Numărul proiectului UE:
417-516