Skip to main content

Programul Regional de Comunicare al UE pentru Vecinătatea Estică ('EUNEIGHBOURS east')

Descrierea
Programul Regional de Comunicare ('EUNEIGHBOURS Est' 2020-2024) este parte a abordării strategice redefinite față de comunicare, elaborat în comun de către DG NEAR (Comisia Europeană) și Grupul de Lucru pentru Comunicare Strategică al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE). Scopul acestuia constă în consolidarea acțiunilor de comunicare strategică, îmbunătățirea înțelegerii publice a UE și a politicilor sale și în consolidarea rezilienței societale la dezinformare în UE și în vecinătatea sa estică.

Programul de Comunicare al Vecinătății Uniunii Europene va completa și va construi parteneriate/sinergii cu o gamă largă de activități de comunicare puse în aplicare la nivel național de către Delegațiile UE, care include campanii de comunicare tematice, acțiuni de diplomație publică și de informare în parteneriat cu tineri activiști, parteneri media, autorități naționale, organizații ale societății civile, mediul academic și diverse rețele de profesioniști și asociații.
Obiectivul specific
- Îmbunătățirea percepțiilor despre Uniunea Europeană și poziționarea acesteia ca actor activ și de impact în vecinătatea estică prin promovarea valorilor sale de democrație, cooperare și solidaritate internațională.
- Creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea înțelegerii rezultatelor cooperării și a beneficiilor acesteia pentru cetățenii țărilor partenere din Est prin fapte și istorii cu subiect de interes uman, prin prezentarea impactului UE și a acțiunilor sale asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor din vecinătatea estică.
• Stimularea dezbaterilor publice pozitive despre UE și cooperarea cu țările partenere din Est, consolidarea parteneriatului cu tinerii, mass-media, organizațiile societății civile, mediul academic, autoritățile naționale și diferite rețele de profesioniști și asociații în scopul unei mai bune comunicări și de a maximiza informarea în regiune.
- Măsurarea sprijinului acordat și monitorizarea percepției publice despre UE în țările partenere.
- Contribuirea la abordarea problemelor legate de dezinformare și la consolidarea rezilienței informaționale în regiune.
- Crearea și menținerea momentului și cererii în societate pentru reforme transformaționale (inclusiv guvernanță responsabilă și transparentă, statul de drept, anticorupție, sistemul judiciar).
- Crearea unor asociații între procesul de reformă și impactul/îmbunătățiri tangibile în viața de zi cu zi a cetățenilor.
Rezultatele așteptate
- Creșterea gradului de conștientizare și o mai bună înțelegere a UE, a politicilor sale și a programelor de cooperare între cetățenii din vecinătatea estică.
- Sensibilizare cu privire la informațiile legate de UE, știrile, oportunitățile și istoriile de succes legate de UE din țările partenere din est printr-o platformă și canale de comunicare online eficiente.
- Intensificarea dialogului între tinerii din UE și țările partenere din Est prin intermediul unei rețele puternice de tineri ambasadori europeni și acțiunile lor de implicare civică.
- Capacități de comunicare consolidate privind infrastructura de comunicații digitale și abordarea comunicării strategice.
- Stabilirea contactelor și crearea parteneriatelor eficiente cu instituțiile și proiectele internaționale relevante pentru comunicarea despre UE în vecinătatea estică.
- O rețea dezvoltată de parteneri media și non-media ca multiplicatori de informații și mesaje despre UE.
- O înțelegere mai bună a opiniei publice cu privire la UE în țările partenere din Est prin intermediul unor sondaje periodice cantitative și calitative.
Project documents
Harta proiectului
Galerie foto
Videos
Photo Contest Winners
Save Energy with Ozzy's Tips
Young European Ambassadors in Science
Earth Day 2023
#StandWithUkraine - One Year On
#StandWithBelarus
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care abilitează
Subsector:
Comunicare și sprijin pentru mass-media
Teme:
Comunicare, Mass-media
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
08.12.2020
Data de încheiere:
07.12.2024
Numărul proiectului UE:
420-847