Edificarea unei societăți în care fiecare fată sau băiat își realizează potențialul la maximum cu respect și demnitate

Descrierea
Proiectul va acorda suport structurat Guvernului Republicii Moldova și celor patru raioane (Cantemir, Cimișlia, Taraclia și Ștefan Vodă) pentru a aplica o abordare sistemică față de prevenirea primară, consolidarea și menținerea familiei drept precondiții cheie pentru o dezvoltare sustenabilă. Guvernul Republicii Moldova va fi susținut la nivel național în extinderea politicilor aprobate, ce presupun practici inovatoare, care au demonstrat un impact pozitiv asupra bunăstării copiilor. La nivel local, proiectul va lucra în patru raioane pentru a reconfigura sistemul local de îngrijire a copilului prin consolidarea colaborării dintre structurile și serviciile existente de prevenire primară și consolidare a familiei în vederea asigurării protecției și îngrijirii afectuoase a copiilor. Proiectul va consolida capacitățile instituțiilor și specialiștilor locali de a dezvolta servicii/programe psihosociale de suport pentru copii în situație de risc, victime ale violenței și copii cu părinți migranți. O prioritate va fi consolidarea participării copiilor în serviciile sociale adresate acestora. Organizațiile locale ale societății civile vor fi ajutate să mobilizeze actori comunitari, să instituie parteneriate durabile și să fie parteneri cheie ai APL în dezvoltarea programelor și serviciilor.
Obiectivul specific
- Promovarea coordonării și sinergiilor între sectoare pentru a asigura protecția drepturilor copiilor și bunăstarea lor.
- Susținerea a 4 APL în consolidarea sistemului local de protecție socială de a răspunde prompt la îngrijorările și riscurile privind bunăstarea copiilor și de a oferi asistență continuă şi durabilă copiilor și familiilor.
Rezultatele așteptate
- Acte juridice revizuite.
- Ghiduri metodologice și programe de instruire privind prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului elaborate și integrate.
- Profesioniști din toate sectoarele instruiți în implementarea legislației de prevenire primară a riscurilor privind bunăstarea copilului.
- Reprezentanții mass-media instruiți pentru a promova activ drepturile și bunăstarea copiilor.
- Programe inovatoare bazate pe cercetările cu privire la traumă dezvoltate, testate și integrate.
- Profesioniști și practicieni locali instruiți și aplică servicii sociale îmbunătățite și abordări inovatoare.
- Copii împuterniciți ca apărători ai drepturilor copilului.
- OSC-urile locale sprijinite pentru a deveni parteneri cheie în furnizarea de servicii pentru copii.
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care abilitează
Subsector:
Participare și leadership în rândul tinerilor
Teme:
Tineret
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.02.2021
Data de încheiere:
31.01.2024
Organizația de implementare:
Partnerships for Every Child
Finanțare de către UE în EUR:
€599 999
Numărul proiectului UE:
421-551
Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © Uniunea Europeană,