Skip to main content

EU4Energy - Promovarea Tranziției către o Energie Curată - Statistica Energetică și Elaborarea de Politici

Descrierea
Proiectul sprijinit de UE „Promovarea Tranziției către o Energie Curată în țările Parteneriatului Estic: EU4Energy Faza II - Componentele 3-6”, implementat de Agenția Internațională pentru Energie (AIE), colaborează cu guvernele țărilor parteneriatului estic pentru a le sprijini în eforturile lor de consolidare a securității energetice, eliminarea barierelor de investiții pentru finanțarea energiei curate și creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic.
Obiectivul specific
Obiectivul proiectului este de a sprijini guvernele din țările prioritare să lucreze în direcția tranziției către energie curată printr-un proces de elaborare a politicilor îmbunătățit, calitate a datelor și diseminare îmbunătățite, precum și o mai mare conștientizare a informațiilor energetice.
Rezultatele așteptate
- Capacitatea de definire a deciziilor generale privind politica energetică pe baza datelor de calitate și orientărilor privind cele mai bune practici consolidată.
- Evoluțiile solide, durabile și măsurabile din sectorul energetic consolidate.
- Sensibilizare sporită privind evoluțiile din sectorul energetic, date și elaborarea politicilor prin prezența pe web îmbunătățite.
- Capacitatea agențiilor naționale de statistică îmbunătățită.
- Indicatorii de eficiență energetică îmbunătățiți și dezvoltați în continuare.
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care înverzește
Subsector:
Energie și eficiență energetică
Teme:
Energia
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.07.2021
Data de încheiere:
30.06.2025
Rețele sociale:

Numărul proiectului UE:
422-069