Skip to main content

CSO Meter: O busolă pentru un mediu favorabil și împuternicirea OSC

Descrierea
CSO Meter monitorizează și pledează pentru îmbunătățirea mediului de activitate al organizațiilor societății civile (OSC) în țările Parteneriatului Estic. CSO Meter evaluează cadrul legislativ și activitatea practică în domeniile-cheie care afectează societatea civilă, de la libertatea de asociere și de întrunire, până la participare la acces la finanțare și dreptul la viață privată. CSO Meter evaluează conformitatea țărilor în fiecare domeniu, pe baza unui set de standarde și indicatori. Punctul forte al CSO Meter constă în faptul că acest instrument a fost elaborat în cadrul unui proces consultativ și colaborativ.

Astfel, CSO Meter este rezultatul unui efort local care vizează probleme care sunt cu adevărat relevante fiecărei țări în parte. Pentru anii următori este prevăzută o actualizare a instrumentului cu un model de notare pentru a permite o comparație mai nuanțată între zone, țări și ani. De asemenea, CSO Meter va include subiecte noi, cum ar fi inteligența artificială sau tehnologiile digitale, pentru a evalua impactul acestora asupra grupurilor civice. Încercăm să împuternicim un grup mai mare de OSC-uri și activiști să facă schimb de strategii, să utilizeze CSO Meter pentru monitorizare și advocacy în țările lor.
Obiectivul specific
Obiectivul general al proiectului este de a sprijini monitorizarea și susținerea unui mediu favorabil pentru societatea civilă, care încorporează standarde internaționale, cele mai bune practici și care răspunde nevoilor și priorităților organizațiilor, activiștilor și societății.

Obiectivele specifice sunt:

- extinderea și împuternicirea unei mase critice de OSC-uri care să poată utiliza instrumentul de monitorizare, să facă schimb de strategii și expertiză și să susțină îmbunătățirea mediului în fiecare țară și în întreaga regiune.
- sprijinirea OSC-urile să genereze în mod regulat dovezi privind starea mediului în care operează prin monitorizare activă, să identifice tendințele emergente și să propună soluții bazate pe standarde internaționale și realități naționale.
Rezultatele așteptate
- Există un grup de bază al OSC-urilor care utilizează în mod activ instrumentul de monitorizare și pledează pentru îmbunătățirea mediului pentru societatea civilă. Instrumentul va fi modelat în așa fel încât să poată oferi un aport semnificativ pentru dialogul politic al Uniunii Europene cu țările Parteneriatului Estic.

- OSC-urile monitorizează în mod regulat mediul societății civile la nivel național și regional, publică constatări și recomandări bazându-se pe un instrument de monitorizare oportun și relevant pentru probleme existente și contribuie la identificarea practicilor pozitive, a amenințărilor și a restricțiilor.
Project documents
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care abilitează
Subsector:
Societatea civilă
Teme:
Societatea civilă
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Ucraina, Belarus
Starea proiectului:
Efectuat
Data începerii:
01.01.2021
Data de încheiere:
31.12.2023
Numărul proiectului UE:
423-451