Skip to main content

EU4Dialogue: Susținerea înțelegerii între părțile aflate în conflict

Descrierea
„EU4Dialogue: Susținerea înțelegerii între părțile aflate în conflict” este prima componentă a programului mai amplu EU4Dialogue. Scopul acestui proiect este de a crea un mediu favorabil pentru atenuarea tensiunilor, încurajarea dialogului și de a promova înțelegere mai bună în zonele de diviziune din Caucazul de Sud și Republica Moldova.
Scopul acestui proiect este de a oferi asistență UE și actorilor relevanți din Caucazul de Sud și Republica Moldova cu asistență tehnică, precum și de a promova sinergii cu și între diferite acțiuni.
Obiectivul specific
Scopul general al acestui proiect este de a contribui la transformarea regiunilor afectate de conflictul din Caucazul de Sud și Republica Moldova.Obiectivul specific al proiectului „EU4Dialogue: Susținerea înțelegerii între părțile aflate în conflict” este crearea unui mediu favorabil pentru atenuarea tensiunilor, încurajarea dialogului și promovarea unei înțelegeri mai bune cu părțile divizate.

Accentul principal, pus pe abordarea regională, individuală și multi-țări, precum și pe promovarea celor mai bune practici și metode de lucru și asigurarea respectării drepturilor omului, inclusiv egalitatea de gen și drepturile prevăzute în noua Strategie a UE pentru femei, pace și securitate, garantează respectarea cuprinzătoare a principiul „A nu dăuna".
Rezultatele așteptate
Principalele rezultate care vor fi obținute de către proiectul „EU4Dialogue": Susținerea înțelegerii între părțile aflate în conflict” sunt:
- Platforme pentru dialog pe mai multe niveluri, care vor include întâlniri și ateliere la nivel transregional, care vor consolida contactele interumane în liniile de divizare.
- Activități de consolidare a capacităților, care vor încuraja schimbul și crearea unei rețele de contacte între actori relevanți din cadrul țărilor, în țară și cu colegii din UE. Consolidarea capacităților va fi bazată pe necesități și va fi planificată pe baza consultărilor.
- Creșterea gradului de conștientizare și de înțelegere pentru sprijinul politicii UE și activitățile de sensibilizare cu scopul de a consolida înțelegerea beneficiilor păcii și al dialogului.
Project documents
Harta proiectului
Galerie foto
Videos
Video from the Climate, Energy and Water event, organised on 19-23 June, in Moldova.
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care protejează, Parteneriat care abilitează
Subsector:
Securitate și răspuns la conflicte, Mobilitate
Teme:
Dialogul
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
17.07.2020
Data de încheiere:
16.07.2024
Numărul proiectului UE:
417-403