Skip to main content

EU4Dialogue: Îmbunătățirea schimburilor prin educație și cultură în zonele de diviziun

Descrierea
Programul EU4Dialogue are mai multe componente și sprijină inițiativele care promovează un mediu favorabil dialogului și stabilirii de contacte interumane în pofida diviziunilor din Caucazul de Sud și Republica Moldova.

Scopul acestui proiect este de a îmbunătăți schimburile prin educație și cultură, trecând peste diviziuni. Cu un număr total de șapte parteneri de consorțiu din Belgia, Franța, Germania, Irlanda, Letonia și Polonia, se vor implementa o serie de măsuri pe termen scurt, mediu și lung prin patru pachete de lucru.

Activitățile prevăzute în domeniul școlar, al învățământului superior și al culturii includ: vizite de studiu pentru elevi și studenți în țările UE, cursuri de limbi străine online pentru profesori, școli de vară, lectorate, rezidențe pentru artiști și cursuri de formare în domeniile management cultural, pedagogie, patrimoniu cultural, teatru și film.
Obiectivul specific
- Consolidarea capacităților profesorilor de limbi străine și a profesorilor din școlile și universitățile din zonele afectate de conflict și facilitarea schimbului de cunoștințe cu colegii lor din UE.

- Explorarea opțiunilor pentru ca studenții din zonele afectate de conflict să poată efectua vizite de studiu în UE.

- Transferul de expertiză către profesioniștii din domeniile educației și culturii.

- Oferirea de sprijin pentru proiectele de cooperare în domeniul patrimoniului cultural din regiunea vizitată, în contextul conflictelor transfrontaliere.
Rezultatele așteptate
- Rolul extins al UE ca promotor al dialogului în zonele de diviziune.

- Creșterea participării active a tinerilor și utilizarea învățământului secundar în zonele afectate de conflict.

- Utilizarea sporită a învățământului terțiar pentru dialog în regiunea țintă și între regiune și UE.

- Utilizarea sporită a siturilor de patrimoniu cultural și a spațiilor culturale pentru măsuri de consolidare a încrederii.

- Îmbunătățirea dialogului în pofida diviziunilor prin creșterea contactelor interumane.

Project documents
Harta proiectului
Galerie foto
Batumi Tourism School
DIES Workshop 2023
Summer School for Librarians 2023
DIES Workshop
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care abilitează, Parteneriat care protejează
Subsector:
Societatea civilă, Guvernare și administrație publică
Teme:
Învățământul, Cultura
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
07.05.2021
Data de încheiere:
06.05.2025
Rețele sociale:

Numărul proiectului UE:
423-479