Skip to main content

Combaterea Criminalității Organizate în regiunea Parteneriatului Estic

Descrierea
Scopul principal al proiectului „Combaterea criminalității organizate în regiunea parteneriatului estic” este îmbunătățirea cooperării operaționale a agențiilor de aplicare a legii din regiunea Vecinătății Estice, a statelor membre ale UE și a agențiilor UE active în domeniu. Proiectul își propune să sporească implicarea țărilor partenere în operațiuni și activități comune în cadrul Platformei Europene Multidisciplinare Împotriva Amenințărilor Infracționale (EMPACT). Promovarea unei dezvoltări ulterioare a cooperării operaționale cu regiunea Parteneriatului estic este o valoare adăugată pentru implementarea operațională a ciclului de elaborare a politicilor la nivelul UE și crește siguranța cetățenilor atât în UE, cât și în țările sale partenere. Alinierea la ciclul de elaborare a politicilor la nivelul UE va oferi oportunități de schimb de expertiză și coordonare necesară în toate domeniile de criminalitate relevante.
Obiectivul specific
- A consolida cunoștințele instituționale și capacitatea țărilor partenere cu privire la domeniile de criminalitate prioritare în ciclul de elaborarea a politicilor la nivelul UE și a spori cooperarea în cadrul EMPACT.
- A spori capacitatea de informații operative în regiunea Parteneriatului Estic (PaE).
- A spori cooperarea operațională cu statele membre și agențiile UE, inclusiv prin EMPACT.
Rezultatele așteptate
- Domeniile de criminalitate prioritare EMPACT consolidate și cooperarea în cadrul EMPACT sporită.
- Capacități sporite de schimb de informații operative în țările din regiunea vecinătății estice.
- Cooperare operațională consolidată cu statele membre și agențiile UE, inclusiv prin EMPACT.
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care protejează, Parteneriat care protejează
Subsector:
Statul de drept și drepturile omului, Securitate și răspuns la conflicte
Teme:
Securitatea
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.07.2020
Data de încheiere:
30.06.2024
Rețele sociale:

Numărul proiectului UE:
416- 376