Skip to main content

HOPE - Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova

Descrierea
Proiectul HOPE - Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova – își propune să promoveze și să protejeze drepturile copiilor din Republica Moldova. Lucrăm cu copiii, tinerii, părinții, îngrijitorii, asistenții parentali, asistenții sociali, profesorii, antreprenorii, autoritățile locale și centrale, precum și comunitatea în ceea ce privește măsurile de prevenire a violenței împotriva copilului. Proiectul se axează pe trei domenii:
- Justiția juvenilă: susținem reintegrarea și incluziunea copiilor și tinerilor în conflict cu legea prin suport individual și formare profesională.
- Asistența parentală specializată: susținem familiile expuse riscului, oferindu-le suport material direct, consolidăm capacitatea asistenților parentali prin instruiri și instrumente relevante și facem lobby pentru aprobarea unor ghiduri specializate de asistență parentală.
- Educație în mediul rural: lucrăm cu copiii, părinții și profesorii din școlile rurale pentru prevenirea violenței împotriva copilului.
Obiectivul specific
Proiectul HOPE își propune să contribuie la crearea unui mecanism consolidat de protecție a copilului și prevenire a violenței în Moldova pentru a pune capăt violenței asupra copiilor și violenței împotriva copiilor (ODD4, ODD16) prin:
- Dezvoltarea de noi politici și proceduri de protecție a copilului cu părțile interesate pentru a spori capacitatea copiilor de a-și accesa drepturile.
- Oferirea cursurilor de dezvoltare a capacităților, instrumentelor/soluțiilor inovatoare și sprijinului individual pentru copiii aflați în situații de risc dar și persoanelor în contact regulat cu copiii pentru a pune capăt violenței asupra copiilor.
Rezultatele așteptate
- Sprijin social, juridic și psihologic oferit copiilor aflați în situații de risc și familiilor acestora.
- Capacități consolidate ale actorilor în contact direct și regulat cu copiii.
- Ghiduri elaborate și aprobate de asistență parentală pentru copiii aflați în situații de risc.
- Mecanismul ”Parlamentul Copiilor” elaborat pentru prevenirea și combaterea violenței în școlile rurale.
- Capacitățile dezvoltate ale copiilor în mecanismele non-violente de soluționare a conflictelor.
- Capacitățile dezvoltate ale copiilor aflați în conflict cu legea pentru a facilita reintegrarea acestora în societate.
- Sensibilizarea comunității în cee ace privește reintegrarea copiilor care au fost în conflict cu legea.
- Proceduri interinstituționale elaborate și implementate pentru creșterea implicării și responsabilității autorităților locale centrale în reintegrarea socială a copiilor aflați în situații de risc și în conflict cu legea.
- Participarea și contribuția la dezvoltarea Strategiei de protecție a copilului.
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care abilitează, Parteneriat care creează, Parteneriat care protejează
Subsector:
Incluziune, Învățământul, cercetare și inovare, Statul de drept și drepturile omului
Teme:
Starea proiectului:
Efectuat
Data începerii:
01.02.2021
Data de încheiere:
31.01.2024
Numărul proiectului UE:
421-550