Skip to main content

Valorificam potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova

Descrierea
Începând cu 1 ianuarie 2022, Fundația Europa de Est în parteneriat cu Keystone Moldova și Centrul Contact implementează proiectul „Valorificăm potențialului ONG-urilor pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”. Proiectul de 36 de luni își propune să împuternicească ONG-urile să se angajeze în crearea de întreprinderi sociale care să contribuie la creșterea economică durabilă a comunităților. Proiectul propune un program de consolidare a capacităților, în special în ceea ce privește managementul de afaceri și financiar atât pentru întreprinderile sociale, cât și pentru centrele regionale de afaceri sociale, care vor ghida în continuare întreprinderile sociale. Cu sprijinul proiectului, ONG-urile vor împuternici persoanele defavorizate (tineri, persoane cu nevoi speciale, imigranții, romii, vârstnici etc.) să fie incluse social și economic pe piața muncii. În cadrul proiectului va fi creat un ecosistem favorabil dezvoltării întreprinderilor sociale prin accesul la consultări profesionale la nivel regional și creșterea gradului de conștientizare prin campanie media la nivel național cu privire la antreprenoriatul social.
EEF se va concentra pe coordonarea generală și pe componentele subgrantării. Contact Center va fi responsabil de consolidarea capacității OSC-urilor, iar Keystone Moldova se va concentra pe realizarea cercetării KAP și elaborarea metodologiei de măsurare a impactului întreprinderilor sociale.
Proiectul presupune patru componente interconectate: cercetare KAP pentru înțelegerea contextului local și național, înființarea a 4 Hub-uri regionale de afaceri sociale, crearea sau dezvoltarea a 15 întreprinderi sociale și educația pentru afaceri sociale.
Obiectivul specific
- Evaluarea barierelor contextului național pentru dezvăluirea dezvoltării întreprinderilor sociale și explorarea unor noi planuri de intervenții pentru facilitarea evoluției antreprenoriatului social în Republica Moldova.
- Implementarea Hub-urilor Regionale de Afaceri Sociale de noi abordări complexe pentru dezvoltarea durabilă a întreprinderilor sociale prin intermediul coaching-ului offline și online, mentorat, coordonare și schimb de cunoștințe, facilitarea rețelelor și schimbului de experiență, platforme de e-learning, soluții inteligente de afaceri, soluții digitale și e-commerce.
- Crearea oportunităților economice și sociale mai bune pentru persoanele defavorizate prin intermediul întreprinderilor sociale create pe baza schemei de granturi mici.
- Creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul întreprinderilor sociale în dezvoltarea comunității prin campanii educaționale și promoționale.
Rezultatele așteptate
- O cercetare KAP efectuată pentru evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi barierelor populaţiei şi ale autorităţilor publice locale care împiedică dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova, precum şi gradul de pregătire a populaţiei de a investi în dezvoltarea întreprinderilor sociale.
- O strategie de comunicare elaborată și planuri de acțiune pentru schimbarea cunoștințelor și atitudinilor.
- Rezultatele cercetării diseminate la nivel național.
- 4 Hub-uri Regionale de Afaceri Sociale înființate pentru furnizarea de consultarea întreprinderilor sociale.
- 4 Hub-uri Regionale de Afaceri Sociale (RSBH) dețin capacități consolidate în oferirea de consultanță întreprinderilor sociale.
- 4 Business Hub-uri oferă asistență și îndrumare întreprinderilor sociale din toată țara, inclusiv celor 15 întreprinderi sociale create în cadrul proiectului.
- Cel puțin 4 campanii de advocacy implementate de Hub-urile Regionale de Afaceri Sociale pentru dezvoltarea antreprenoriatului social.
- Cel puțin 4 vizite de networking organizate la fiecare RSBH.
- Cel puțin 15 întreprinderi sociale durabile create/dezvoltate în cadrul proiectului.
- Cel puțin 15 întreprinderi sociale au îmbunătățit managementul intern și au devenit mai vizibile la nivel local și regional.
- Cel puțin 15 produse ale întreprinderilor sociale sunt vândute online pe piața națională.
- Cel puțin 40 de persoane din categorii defavorizate angajate în cadrul întreprinderilor sociale create.
- Cel puțin 300 de persoane defavorizate au beneficiat de activitățile întreprinderilor sociale.
- Cinci ONG-uri au fost abilitate să lucreze pentru promovarea conceptului de antreprenoriat social la nivel local și regional.
- Cel puțin 5 campanii de conștientizare desfășurate la nivel regional pentru promovarea efectelor sociale și a rolului întreprinderilor sociale în societate.
- O campanie media națională desfășurată pentru a schimba cunoștințele și atitudinile populației generale cu privire la antreprenoriatul social.
Project documents
Harta proiectului
Galerie foto
Videos
EcoRăzeni
reel_5
reel_4
reel_3
reel_2
Lex21_revizuit
Cafenea_Floresti
spalatoria auto
fabrica de cascaval
cantina socială
Video_ARGO
Hub_Tiraspol_ajustat
Spalatoria_auto
Video_HUB_Nord
Video_AO "APA"
Video 2_Cahul 2023
INVALIFE_Tisapol
PINO_Jucarii Eco_ajustat
Video_HUB_Centru
Video_Eco_Visio 2
Video_Eco_Visio_1
Centrul ARA_modificat
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Subsector:
Teme:
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.01.2022
Data de încheiere:
31.12.2024
Numărul proiectului UE:
428-920