Skip to main content

Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune

Descrierea
Proiectul „Civil Society Organisations Acting for Better Social Services” („Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”) are o durată de 42 de luni și își propune să fortifice Organizațiile Societății Civile (OSC) din domeniul social să devină piloni puternici în dialogul politic și social și în dezvoltarea comunității incluzive pentru grupurile vulnerabile.
Ideea proiectului se bazează pe rezultatele și lecțiile învățate din proiectul „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil între OSC și Guvern” (01.02.2018 – 31.01.2021), susținut de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova (FSM) în parteneriat cu Keystone Moldova (KM), Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei. De asemenea, se bazează pe expertiza și experiența anterioară a principalului solicitant Fundația Soros Мoldova (FSM) și a organizațiilor partenere în implementarea proiectului Keystone Мoldova (KM) și Institutum Virtutes Civilis (IVC).
Obiectivul specific
OS 1: Creșterea capacităților a cel puțin 40 de OSC-uri din domeniul social pentru a elabora și implementa servicii sociale sustenabile și reziliente, care să răspundă necesităților persoanelor din grupuri vulnerabile;
OS 2: Dezvoltarea unui mediu favorabil pentru a asigura sustenabilitatea financiară a OSC-urilor din domeniul social, cu accent special pe serviciile sociale contractate din fondurile publice și facilitarea dialogului politic;
OS 3: Consolidarea rolului societății civile în dezvoltarea comunităților incluzive.
Rezultatele așteptate
1) Vor fi abilitate să elaboreze și să dezvolte servicii sociale pentru diverse grupuri vulnerabile la nivel local și regional, în parteneriat cu autoritățile publice și vor deveni piloni importanți pentru dezvoltarea comunității incluzive,
2) Vor fi pregătiți mai bine pentru a face față provocărilor emergente, cum ar fi pandemia COVID-19 și pentru a preveni întreruperea serviciilor, precum și de a dezvolta servicii care să răspundă necesităților,
3) Vor fi instruiți, abilitați cu capacități mai bune și sprijiniți pentru a deveni sustenabili din punct de vedere financiar, cu un accent special pe furnizarea serviciilor sociale contractate de autorități,
4) Vor deveni informați și implicați într-un dialog politic cu autoritățile publice pentru implementarea mecanismului de contractare a serviciilor sociale,
5) Vor deveni mai vizibili și mai apreciați pentru munca pe care o desfășoară în comunitățile lor prin contribuția pe care o aduc la dezvoltarea unor comunități mai incluzive.
Project documents
Harta proiectului
Generic
Videos
Asociația Surzilor din RM, spot de promovare a serviciului
Video, parte a campaniei de pledoarie pentru aprobarea modologiei de costificare a serviciilor sociale
Video de promovare servicii sociale - Spălătoria socială Glodeni
Video final al proiectului
video de promovare a serviciilor sociale
Video de promovare a serviciului de reintergrare pentru tineri din Ialoveni, creat de Eco-Răzeni
Video de promovare a serviciilor sociale
#2 podcast pe tema dezvolt[rii serviciilor sociale
#3 podcast pe tema dezvolt[rii serviciilor sociale
#1 video podcast pe tema dezvoltării serviciilor sociale
Serviciul de integrare socio-profesională a tinerilor cu CES, creat de AO Servicii sociale durabile în parteneriat cu Școala profesională din Orhei
promovarea importanței muncii Specialistului în protecția drepturilor copiilor, funcții create în 4 localități din raionul Ungheni cu suportul AO Alernative Sociale
promovarea serviciului social Echipa Mobilă, creat de către AO CREDIS în municipiul Bălți
Video 3 pentru promovarea necesității unei motodologii unice de costificare pentru serviciile sociale
video despre proiectul „Accesibilitate copiilor pentru o viață decentă” implementat de Asociația Obștească „ActiveWomen”.
Video pentru promovarea necesității unei motodologii unice de costificare pentru serviciile sociale
Eveniment plantare copaci Gradina Botanica
Evenimentul de donatie a masinilor prestatorilor de servicii sociale
Proiectul „Extinderea echipei de reabilitare a copiilor și tinerilor cu nevoi speciale prin crearea serviciului de Terapie Ocupațională” implementat de Fundația „Tony Hawks Centru”
Proiectul „Servicii sociale accesibile pentru copii și tineri cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă” implementat de AO „PRODOCS”
Proiectul „Servicii integrate de calitate adresate persoanelor cu dizabilități de vedere” implementat de AO „LOW VISION”
Proiectul „Acasă în siguranță” implementat de AO Asociația Părinților Persoanelor cu Dezabilități „Eternitate”
Proiectul „Extinderea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități din mun. Chișinău” implementat de AO „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”
Proiectul „Complex de servicii sociale comunitare îmbunătățite și diversificate în localitatea Selemet” implementat de AO Baștina
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care abilitează
Subsector:
Societatea civilă
Teme:
Drepturile Omului
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.02.2021
Data de încheiere:
31.07.2024
Site:
www.soros.md
Rețele sociale:

Numărul proiectului UE:
422-368