Skip to main content

Suport pentru reforma justiției în Republica Moldova

Descrierea
Scopul proiectului este de a spori independența, profesionalismul și transparența sectorului judiciar din Republica Moldova și de a sprijini implementarea reformei justiției în conformitate cu opiniile Comisiei Europene pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția), raportul de conformitate al Grupului statelor împotriva corupției (GRECO) și alte standarde europene. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei și este implementat de Consiliul Europei.
Obiectivul specific
Proiectul este structurat în patru componente care au scopul de atinge următoarele obiective:
- îmbunătățirea cadrului legal de implementare al Strategiei de reformă a justiției 2022 – 2025;
- reforma Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor prin sprijinul acordat în sensul exercitării atribuțiilor sale în conformitate cu Constituția Republicii Moldova;
- avansarea instruirii judecătorilor și procurorilor;
- consolidarea capacității Curții Constituționale.
Rezultatele așteptate
1. Strategia de reformă a justiției este în continuare implementată și cadrul legal este aliniat la standardele europene și angajamentele Republicii Moldova.
2. Organele de auto-guvernare ale sistemului judiciar și ale procuraturii își exercită competențele de selectare, numire, promovare, transfer, suspendare și demitere a judecătorilor și procurorilor în mod eficace, obiectiv și transparent în conformitate cu standardele europene.
3. Institutul Național al Justiției asigură instruiri pentru judecători și procurori datorită unui curricullum și proceselor interne îmbunătățite, care permit selectarea transparentă și imparțială a judecătorilor și procurorilor noi, inclusiv grație capacităților de instruire perfecționate, în conformitate cu recomandările TAIEX 2022.
4. Justiția constituțională este îmbunătățită prin sporirea capacităților membrilor și anagajaților Curții Constituționale și prin sporirea nivelului de accesibilitate la deciziile Curții Constituționale prin intermediul unei baze de date noi.
Project documents
Beneficiaries
Constitutional Court
Ministry of Justice
Superior Council of Prosecutors
Superior Council of Magistracy
National Institute of Justice
Harta proiectului
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care abilitează
Subsector:
Teme:
Justiția
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
27.05.2023
Data de încheiere:
26.11.2026
Rețele sociale:

Numărul proiectului UE:
ACT-60606