Skip to main content

EU4Youth: Implicarea și Abilitarea Tinerilor

Descrierea
Tinerii implicați și împuterniciți stau la baza construirii societăților mai puternice, mai pașnice și mai democratice. Recunoscând rolul lor semnificativ ca factori de schimbare, tinerii și tinerele se situează ca contribuitori indispensabili în realizarea agendei comune a țărilor din Parteneriatului Estic (PaE) și Uniunea Europeană.

Această angajare pentru abilitarea tinerilor reprezintă un obiectiv cheie a proiectului EU4Youth, faza a IV-a, care se concentrează pe "Implicarea și Abilitarea Tinerilor".

Proiectul își propune să implice activ tinerii și tinerele din Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina în dialogul politic și în procesul de luare a deciziilor. Acest proiect oferă sprijin semnificativ în dezvoltarea capacităților pentru actorii cheie din sectorul tineretului din cele șase țări și promovează schimbul de experiență, cooperarea și învățarea reciprocă între instituțiile statului responsabile de politicile de tineret și organizațiile de tineret.
Obiectivul specific
Scopul principal al acestei inițiative este de a consolida implicarea tinerilor din regiunea Parteneriatului Estic (EaP) în procesele de luarea deciziilor și elaborarea politicilor.

1. Creșterea capacității organizațiilor de tineret și a instituțiilor publice de a implementa în mod conjunct un dialog politic mai participativ și mai structurat în cadrul arhitecturii Parteneriatului Estic (EaP), precum și la nivel național.
2. Îmbunătățirea calității și a acoperirii activităților de tineret pentru mobilizarea și implicarea mai multor tineri și tinere din zonele îndepărtate, dezavantajate și afectate de conflicte din regiunea PaE.
3. Consolidarea capacității consiliilor de tineret și a organizațiilor de tineret din regiunea PaE pentru a-și îndeplini mandatul și pentru a implementa proiecte de tineret inovatoare.
4. Creșterea capacității personalului din ministere, agenții și alte instituții publice responsabile de gestionarea sectorului de tineret, prin intermediul programelor de formare, cu scopul de a îmbunătăți implicarea tinerilor în procesul de elaborare a politicilor și dezvoltarea unor politici bazate pe date concrete în anumite domenii.
5. Acordarea de granturi pentru stimularea colaborării între instituțiile guvernamentale și organizațiile neguvernamentale prin finanțarea sesiunilor de informare, a programelor de instruire, a activităților de monitorizare și evaluare, a cercetării și a proiectelor de parteneriat la scară mică.

Rezultatele așteptate
1. Îmbunătățirea capacităților consiliilor de tineret și a organizațiilor reprezentative ale tinerilor din regiunea Parteneriatului Estic.
2. Dezvoltarea și implementarea practicilor eficiente de participare a tinerilor în procesul de elaborare a politicilor.
3. Creșterea calității și eficacității proiectelor de tineret, cu accent pe obținerea de rezultate semnificative.
4. Susținerea proiectelor pilot inițiate de organizațiile de tineret la nivel subnațional în regiunea Parteneriatului Estic, cu accent pe inovații în trei domenii prioritare: mediul înconjurător, incluziunea socială și subiecte adaptate contextului specific al fiecărei țări.
5. Promovarea schimbului de experiență și învățării reciproce între tineri, atât la nivel național, cât și în cadrul Parteneriatului Estic.
Harta proiectului
EU4Youth: Youth Engagement and Empowerment
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care abilitează
Subsector:
Teme:
Societatea civilă, Dialogul, Parteneriatul Estic, Învățământul, Buna guvernare, Tineret
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.04.2023
Data de încheiere:
31.12.2025
Rețele sociale:

Numărul proiectului UE:
27928