Skip to main content

persp@ctive – Enhanced perspectives on the labour market through low-threshold access to digital and entrepreneurial competences for young disadvantaged people in Moldova and Ukraine

Descrierea
Proiectul „persp@ctive – Perspective îmbunătățite pe piața muncii prin acces la oportunități de dezvoltare a competențelor digitale și antreprenoriale pentru tinerii defavorizați din Republica Moldova și Ucraina”. Proiectul se concentrează asupra tinerilor defavorizați (din zonele rurale; tineri NEETs - care nu urmează o formă de învățământ, nu au un loc de muncă sau formare profesională; tinere femei, tineri cu dizabilități) din regiunile pilot din Moldova și Ucraina. Proiectul se bazează pe patru componente principale:
1. Digitalizare: dezvoltarea și introducerea unei abordări de consiliere în carieră pentru îmbunătățirea competențelor digitale (instrument de autoevaluare, curs de formare, cursuri de formare pentru formatori, care vor multiplica cunoștințele primite în țările lor și, în final, pilotarea noilor abordări și cursuri în regiunile selectate din Ucraina și Moldova).
2. Antreprenoriat: instrumente similare cu cele din componenta 1 sunt dezvoltate și aplicate pentru a le oferi tinerilor defavorizați competențe antreprenoriale.
3. Networking: pentru a depăși lipsa de cooperare și coordonare între organizațiile și părțile interesate implicate, sunt create rețelele naționale YourSkills Ucraina și YourSkills Moldova, care includ Agenția Națională Ocuparea Forței de Muncă, furnizorii de educație și formare, ONG-uri, autorități ale administrației publice, companii, etc. Mesele rotunde, cursurile de formare, simpozioanele și conferințele din cadrul rețelei promovează și încurajează cooperarea durabilă prin intermediul acestei componente.
4. Conștientizare: desfășurarea unei campanii de sensibilizare a publicului larg cu privire la importanța competențelor digitale pentru a spori șansele de angajare și a acțiunilor de informare a tinerilor privind modul de dobândire a acestora.
Obiectivul specific
Moldova și Ucraina se confruntă cu mari provocări în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, în special în ceea ce privește tinerii defavorizați (NEETs, femeile tinere, tinerii din zonele rurale și cei cu dizabilități), precum și cu capacități structurale slabe care răspund nevoilor de îmbunătățire a situației. Având în vedere acest lucru, proiectul își propune să atingă următoarele obiective:
Obiectiv general: Promovarea stabilității economice și sociale durabile în rândul tinerilor defavorizați din Moldova și Ucraina.
Obiective specifice:
1. Creșterea șanselor de obținere a unui loc de muncă pentru tinerii defavorizați din regiunile țintă din Moldova și Ucraina.
2. Îmbunătățirea înțelegerii antreprenoriatului în rândul tinerilor defavorizați din regiunile țintă din Moldova și Ucraina.
3. Îmbunătățirea accesului la know-how privind capacitatea de inserție profesională a tinerilor și la competențele conexe ale organizațiilor/instituțiilor care promovează integrarea profesională a tinerilor în regiunile țintă din Moldova și Ucraina.
4. Creșterea gradului de conștientizare de către publicul larg a importanței competențelor digitale și a înțelegerii conceptului de antreprenoriat, pentru integrarea durabilă pe piața muncii în rândul tinerilor defavorizați, inclusiv de către organizațiile relevante și autoritățile publice din Moldova și Ucraina.
Rezultatele așteptate
Rezultate în cadrul obiectivului specific 1:
● Creșterea competențelor de consiliere în domeniul "Carierei Digitale" a consilierilor de ocupare a forței de muncă din cadrul ONG-urilor și Agențiilor Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă din regiunile țintă;
● Șanse sporite de a obține un loc de muncă și de a deveni mai competitivi pe piața muncii pentru tinerii șomeri din regiunile țintă din Ucraina și Moldova;
● Competențe sporite în domeniul digital la formatoriii din cadrul ONG-urile din regiunile țintă;
● Competențe digitale sporite la tinerii defavorizați din regiunile țintă.
Rezultate în cadrul obiectivului specific 2:
● Creșterea abilităților de formare în ceea ce privește cunoștințele și competențele de bază în domeniul antreprenorial ale formatorilor din cadrul ONG-urilor din regiunile țintă (dezvoltarea "spiritului antreprenorial", generarea ideilor de afaceri, condițiile prealabile pentru înființarea unei companii, planificarea financiară, durabilitatea economică).
● Cunoștințe și competențe antreprenoriale de bază sporite (cu accent pe cerințele UE și limba engleză de afaceri) la tinerii defavorizați din regiunile țintă.
Rezultate în cadrul obiectivului specific 3:
● Competențe sporite de creare și cooperare în cadrul rețelelor naționale și internaționale ale organizațiilor/instituțiilor din Moldova și Ucraina
Rezultate în cadrul obiectivului specific 4:
● Creșterea gradului de conștientizare a importanței competențelor digitale pentru integrarea tinerilor pe piața muncii de către populație, în special din regiunile țintă din Moldova și Ucraina (cu accent pe tinerii defavorizați și părinții/ tutorii legali ai acestora, precum și factorii de decizie, experții și alte părți interesate din domeniul incluziunii tinerilor pe piața muncii).
Project documents
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care abilitează
Subsector:
Incluziune
Teme:
Parteneriatul Estic, Învățământul, Locuri de muncă, Competențe, Tineret
EaP Countries:
Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
03.06.2023
Data de încheiere:
02.06.2025
Rețele sociale: