Skip to main content

PBG III: Sprijin pentru modernizarea în continuare a managementului instanțelor judecătorești în Republica Moldova

Descrierea
Acest proiect își propune să faciliteze modernizarea în continuare a administrării judecătorești și să îmbunătățească evaluarea, eficiența și calitatea funcționării instanțelor judecătorești, în special prin consolidarea managementului instanțelor și asigurarea celerității durabile a procedurilor judiciare, sporirea transparenței, comunicării și accesibilității instanțelor, precum și prin îmbunătățirea încrederii publicului și a satisfacției utilizatorilor, în conformitate cu standardele europene.

Proiectul este implementat în cadrul celei de-a treia etape a programului comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei "Parteneriat pentru Buna Guvernare". Acesta se bazează pe rezultatele etapelor anterioare ale Parteneriatului pentru Buna Guvernare în domeniul consolidării justiției (etapa I 2015-2018 și etapa II 2019-2023).
Obiectivul specific
Proiectul va urma trei direcții principale:

- Abordarea instanțelor - evaluarea funcționării instanțelor și îmbunătățirea eficienței, în special prin consolidarea managementului instanțelor și asigurarea durabilă a celerității procedurilor judiciare;

- Abordarea profesioniștilor din domeniul justiției - crearea condițiilor de muncă optimale și îmbunătățirea transparenței și a comunicării sistemului judiciar;

- Abordarea utilizatorilor - îmbunătățirea accesibilității sistemului judiciar și a satisfacției utilizatorilor.
Rezultatele așteptate
• Consolidarea eficienței și a calității serviciilor este realizată prin îmbunătățirea evaluării performanțelor și modernizarea gestionării instanțelor judecătorești;

• Condițiile de muncă, transparența și comunicarea în cadrul sistemului judiciar sunt îmbunătățite;

• Accesibilitatea sistemului judiciar și satisfacția utilizatorilor sunt îmbunătățite.
Harta proiectului
Generic
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care abilitează
Subsector:
Teme:
Parteneriatul Estic, Buna guvernare, Drepturile Omului, Justiția
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.03.2023
Data de încheiere:
26.02.2026
Numărul proiectului UE:
441-959