Skip to main content

EVOLVE4GE: Accelerarea egalității de gen asigurând abilitarea femeilor prin oportunități economice, combaterea violenței și guvernare sensibilă la gen

Descrierea
Proiectul „EVOLVE4GE: Accelerarea egalității de gen prin abilitarea femeilor prin oportunități economice, combaterea violenței și guvernare sensibilă la gen” susține egalitatea de gen, asigurându-se că femeile și fetele, inclusiv cele expuse riscului de a fi lăsate în urmă, au acces îmbunătățit la resurse, oportunități egale și drepturi pentru a se bucura de o viață fără discriminare și violență. Aliniindu-se Planului de Acțiuni pentru Egalitatea de Gen al Uniunii Europene (UE) și angajamentele Republicii Moldova ca țară candidată la UE, proiectul își propune să abordeze politicile insensibile la gen, disparitățile economice și violența împotriva femeilor, subliniind rolul crucial al mass-mediei în modelarea normelor sociale și discursului public pe teme de gen. Proiectul sprijină Guvernul Republicii Moldova în oferirea de servicii integrate pentru supraviețuitoarele violenței și încurajează participarea femeilor în sectoare economice cu potențial înalt. De asemenea, proiectul susține implementarea strategiilor naționale și Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite, în special a Obiectivului 5 privind egalitatea de gen. Prin intervenții strategice, „EVOLVE4GE” își propune, ca până în 2027, autoritățile publice să implementeze politici ce iau în considerație dimensiunea de gen, concepute cu participarea femeilor și bărbaților, fetelor și băieților, care oferă oportunități economice egale pentru femei, consolidează mecanismele de prevenire a violenței în bază de gen și asigură accesul la servicii esențiale de calitate.
Obiectivul specific
1. Asigurarea unei guvernări sensibile la gen, pentru a spori capacitatea autorităților centrale și locale de a proiecta și implementa politici și bugete sensibile la gen, asigurând integrarea principiilor egalității de gen la toate nivelurile ale guvernării;
2. Abilitarea economică a femeilor, pentru a permite afacerilor conduse de femei să prospere, oferind acces la programe și instrumente de abilitare economică pentru a naviga eficient în mediul de afaceri, în special în aspectele afectate de crize regionale;
3. Consolidarea răspunsului la violența în bază de gen, pentru a consolida capacitățile actorilor guvernamentali și non-guvernamentali în oferirea unei protecții îmbunătățite și a răspunsurilor integrate la violența în bază de gen, asigurând că supraviețuitoarele au acces la servicii esențiale;
4. Transformarea normelor sociale, pentru a abilita femeile, bărbații, băieții și fetele, inclusiv pe cei lăsați în urmă, să recunoască și să combată normele sociale dăunătoare, prevenind astfel discriminarea și violența în bază de gen;
5. Angajamentul și conștientizarea în mass-media, pentru a valorifica sursele media și profesioniștii/-stele din domeniu în îmbunătățirea conștientizării și angajamentului publicului pe teme de egalitate de gen, contribuind la transformarea normelor sociale și la reducerea discriminării și violenței în bază de gen.
Rezultatele așteptate
1. Capacitate îmbunătățită a autorităților centrale și locale de a elabora și implementa politici și bugete ce țin cont de componenta de gen, asigurând o abordare structurată pentru adresarea inegalităților de gen la toate nivelurile de guvernare;
2. Abilitare sporită și oportunități pentru afacerile conduse de femei pentru a prospera, cu acces îmbunătățit la programe de abilitare economică și o capacitate consolidată de a naviga mediul de afaceri, în special în contexte afectate de crize regionale;
3. Protecție îmbunătățită împotriva violenței în bază de gen și mecanisme integrate de răspuns consolidate, realizate prin sporirea capacităților actorilor guvernamentali și non-guvernamentali, asigurând suport comprehensiv pentru supraviețuitoare și măsuri preventive a fenomenului;
4. Femei, fete, bărbați și băieți abilitate/-ți, inclusiv cele/cei mai expuși riscului de a fi marginalizate/-ți, pentru a identifica, contesta și elimina normele sociale dăunătoare, contribuind astfel la prevenirea discriminării și violenței în bază de gen, promovând o cultură a egalității și respectului;
5. Colaborare îmbunătățită cu canalele media și profesioniștii/-stele din domeniu, asigurând o conștientizare sporită și un angajament public sporit pe teme de egalitate de gen, contribuind la remodelarea normelor sociale și reducerea discriminării și violenței în bază de gen.
Project documents
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Subsector:
Teme:
Business, Buna guvernare, Femei, Mass-media
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.10.2023
Data de încheiere:
01.09.2027
Rețele sociale:

Numărul proiectului UE:
2023/448-288