Skip to main content

Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE)

Descrierea
Fondul European pentru Europa de Sud-Est își propune să încurajeze dezvoltarea economică și prosperitatea prin furnizarea durabilă de finanțare suplimentară pentru dezvoltare, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici (MIM-uri), precum și pentru gospodăriile private, prin intermediul instituțiilor financiare locale calificate.
Obiectivul specific
- Atragerea capitalului din sectorul privat în Fond și, astfel, valorificarea investițiilor în regiune pentru dezvoltarea sectorului privat, în special a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, locuințe.

- Sprijinirea țărilor beneficiare în progresul lor către o economie de piață, în special prin crearea unui sector competitiv.
Rezultatele așteptate
Soldul portofoliului EFSE în cele șase țări partenere din est se ridica la 271,0 milioane EUR la sfârșitul T2|2017, distribuit după cum urmează:
Georgia-54% (145,1 milioane EUR)
Armenia-22% (58,4 milioane EUR)
Ucraina-11% (30,8 milioane EUR)
Belarus-7% (20,0 milioane EUR)
Azerbaidjan-4% (9,8 milioane EUR)
Moldova -2% (6,9 milioane EUR)

Majoritatea împrumuturilor EFSE au fost acordate băncilor comerciale, urmate de băncile de microfinanțare și organizațiile de microcreditare. Până în iunie 2017, EFSE a debursat o sumă totală de 1.727,6 milioane EUR către 168.330 de debitori finali din țările partenere din est.
Project documents
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care creează
Subsector:
Economie și comerț
Teme:
Business
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
17.12.2009
Data de încheiere:
31.12.2031
Numărul proiectului UE:
228-707