Skip to main content

EU4Climate

Descrierea
Inițiativa EU4Climate sprijină dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor climatice de către țările Parteneriatului Estic, contribuind la o dezvoltare cu emisii reduse și rezistentă la schimbările climatice, precum și la angajamentele asumate de acestea în cadrul Acordului de la Paris privind Schimbările Climatice din 2015.
Obiectivul specific
Obiectivul general este de a contribui la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și la dezvoltarea unor economii cu emisii reduse și reziliente la schimbările climatice.
În mod specific, programul își propune:
- Consolidarea capacității naționale de implementare a Acordului de la Paris;
- Sporirea transparenței emisiilor și a acțiunilor climatice;
- Integrarea climatului în alte sectoare de politici, cum ar fi energia, transporturile, agricultura;
- Realizarea obiectivelor dispozițiilor privind clima din acordurile bilaterale cu UE și din Tratatul Comunității Energetice prin avansarea implementării acestora.
Rezultatele așteptate
Acțiunile sunt grupate în jurul a șapte rezultate prioritare:
- Implementarea și actualizarea Contribuțiilor Determinate la nivel național (NDC) la Acordul de la Paris;
- Dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare cu Emisii Reduse (LEDS) către mijlocul secolului;
- Introducerea unor cadre robuste de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor la nivel național (MRV) ;
- Alinierea cu acquis-ul UE inclus în acordurile bilaterale și Tratatul Comunității Energetice privind acțiunea în domeniul climei;
- Integrarea climei în sectoare și orientările sectoriale pentru implementarea Acordului de la Paris;
- Investiții Climatice;
- Planificarea adaptării: adoptarea și, atunci când este necesar, elaborarea planurilor de adaptare.
Project documents
Harta proiectului
Galerie foto
Videos
Facing climate change
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care înverzește
Subsector:
Mediu și schimbări climatice
Teme:
Mediul
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.12.2018
Data de încheiere:
31.12.2023
Rețele sociale:

Numărul proiectului UE:
387-538