Skip to main content

EU4Business - Inițiativa UE Parteneriat pentru Moneda Locală: Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE)

Descrierea
Fondul urmărește să încurajeze dezvoltarea economică și prosperitatea prin furnizarea durabilă de finanțare suplimentară pentru dezvoltare, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici (MIM) precum și pentru gospodăriile private, prin intermediul instituțiilor financiare locale calificate
Obiectivul EFSE este de a dezvolta piețele financiare locale urmând principii durabile și bazate pe piață, de a stabili standarde de împrumut, de a reduce deficitul de finanțare pe termen mediu și lung și de a pune în aplicare reguli de finanțare responsabilă. În țările Parteneriatului Estic, fondul a finanțat sub-împrumuturi acordate debitorilor finali cu o valoare medie a împrumutului de aproximativ 10 000 EUR și se așteaptă să continue acest lucru. Se preconizează că Fondul va sprijini încă 74.000 de MIMM-uri sau gospodării private cu finanțare pentru a atinge un număr cumulativ total de la înființarea Fondului în țările parteneriatului estic, de aproximativ 250.000 de beneficiari către 2037. Fondul preconizează să deburseze un volum total suplimentar de sub-împrumuturi în valoare de 1 miliard EUR către MIMM-uri sau gospodării private din țările Parteneriatului Estic. În ceea ce privesc cifrele, ponderea microcreditelor va domina în mod clar.
Obiectivul specific
Obiectivul principal al acțiunii este de a permite EFSE să ofere acces la credite pe termen mediu în moneda locală pentru MIMM-urile cu venituri reduse și gospodăriile cu venituri mici, fără a le expune riscului valutar.
În plus, acțiunea are și următoarele obiective specifice:
- Îmbunătățirea accesului la finanțare și a stabilității/creării de locuri de muncă;
- Mobilizarea capitalului public și privat (efect catalitic);
- Consolidarea incluziunii pieței financiare locale.

Obiectivul final al acțiunii este promovarea stabilității/creării de locuri de muncă. Prin facilitarea activității independente, există un obiectiv țintă de reducere a sărăciei în regiune.
Rezultatele așteptate
Acțiunea va aborda domeniile cheie de vulnerabilitate pentru întreprinderile din țările Parteneriatului Estic prin:
- Asigurarea accesului la credite pe termen mediu în monedă locală pentru MIMM-urile deservite și gospodăriile cu venituri mici, fără a le expune riscului valutar.
- Îmbunătățirea accesului la finanțare și a stabilității/creării locurilor de muncă.
- Creșterea creditării de către băncile locale a MIMM-urilor și gospodăriilor cu venituri mici, îmbunătățind astfel în mod durabil accesul acestora la finanțare.
- Valorificarea capitalului public și privat (efect catalitic).
- Consolidarea incluziunii pieței financiare locale.
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care creează, Parteneriat care creează
Subsector:
Economie și comerț, Ocuparea forței de muncă și antreprenoriat
Teme:
Business
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
20.12.2018
Data de încheiere:
20.06.2039
Numărul proiectului UE:
398-298