Skip to main content

CyberEast - Acțiune privind criminalitatea informatică pentru reziliența cibernetică în regiunea Parteneriatului Estic

Descrierea
Proiectul comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei vizează adoptarea unor cadre legislative și politici conforme cu Convenția de la Budapesta privind criminalitatea informatică și cu instrumentele conexe; consolidarea capacităților autorităților judiciare și a forțelor de poliție, dar și a cooperării între agenții; precum și sporirea unei cooperării internaționale eficiente și a încrederii în ceea ce privește justiția penală, și în lupta împotriva criminalității informatice și a probelor electronice, inclusiv între furnizorii de servicii de internet și autoritățile de aplicare a legii.
Obiectivul specific
Obiectivul proiectului este de a crește și de a consolida capacitățile de reziliență cibernetică și de justiție penală ale țărilor din Parteneriatul Estic pentru a face față mai bine provocărilor reprezentate de amenințările cibernetice și pentru a îmbunătăți securitatea generală a acestor țări.
Rezultatele așteptate
Activitățile proiectului se bazează pe sprijinul acordat țărilor partenere din cadrul Parteneriatului Estic în vederea obținerii următoarelor rezultate:
- nivelul de punere în aplicare a Convenției de la Budapesta în ceea ce privește dispozițiile de fond și competențele procedurale în legislația națională;
- strategii și planuri de acțiune revizuite și adoptate în legătură cu criminalitatea informatică;
- unități specializate în domeniul criminalității cibernetice mai puternice și operaționale;
- o mai bună cooperare între agenții și un mai bun schimb de informații;
- îmbunătățirea participării civice, a supravegherii și a vizibilității acțiunilor privind criminalitatea informatică;
- îmbunătățirea cooperării internaționale privind criminalitatea informatică și probele electronice;
- existența parteneriatelor public-privat între autoritățile de aplicare a legii și sectorul privat.
Harta proiectului
Galerie foto
CyberEast Closing Conference_14 December 2023
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care conectează, Parteneriat care protejează
Subsector:
Digital (bandă largă, mobil, eGov, inovare digitală, cibernetică), Securitate și răspuns la conflicte
Teme:
Digital, Securitatea
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
Efectuat
Data începerii:
20.06.2019
Data de încheiere:
31.12.2023
Numărul proiectului UE:
405-997