Skip to main content

EU4Moldova: Regiuni-cheie

Descrierea
Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate. Programul va susține cele 2 regiuni prin:
- eficientizarea guvernării locale – îmbunătățirea calității serviciilor și infrastructurii necesare;
- stimularea sectorului privat - sporirea investițiilor, îmbunătățirea economiei locale și crearea locurilor de muncă;
- încurajarea democrației participative – implicarea cetățenilor în procesele de guvernare democratică și consolidarea capacității acestora de a-și revendica drepturile.
Obiectivul specific
- Consolidarea transparenței și responsabilității autorităților publice locale, precum și a participării cetățenilor în procesele de guvernare locală în regiunile-cheie.
- Facilitarea accesului cetățenilor din regiunile-cheie la servicii publice și utilități de o calitate și performanță sporită.
- Crearea locurilor de muncă în regiunile-cheie și sporirea competitivității teritoriale pentru atragerea investițiilor și antreprenoriat.
- Adoptarea unei abordări inteligente de dezvoltare bazate pe specializare economică, crearea de clustere și lanțuri valorice.
Rezultatele așteptate
- Capacitatea instituțională a autorităților publice locale consolidată pentru a sprijini realizarea strategiei locale de dezvoltare și creștere socio-economică integrată, compatibilă cu mediul.
- Implicarea îmbunătățită și mai largă a părților interesate (e.g. OSC-uri, sectorul privat) în planificarea și monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare socio-economică.
- Cetățenii vor beneficia de o calitate, disponibilitate și performanță sporită de prestare a serviciilor publice și utilităților publice locale, inclusiv cele destinate femeilor.
- Condiții favorabile pentru atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă și stimularea antreprenoriatului local, inclusiv cel social;
- performanță economică sporită în regiunile-cheie în urma dezvoltării de clustere sau zone specializate, conform abordării inteligente bazate pe specializare.
Project documents
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care creează, Parteneriat care protejează
Subsector:
Ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, Guvernare și administrație publică
Teme:
Business, Locuri de muncă, Buna guvernare, Dezvoltarea locală
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
20.11.2019
Data de încheiere:
20.11.2024
Numărul proiectului UE:
410-470