Skip to main content

Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova

Descrierea
Proiectul a fost lansat în 2020 ca răspuns la voința Guvernului Republicii Moldova de a combate corupția și de a promova țara pe calea integrării europene. Scopul general al acțiunii este de a contribui la prevenirea și combaterea corupției prin diverse măsuri de sprijin pentru dezvoltarea toleranței zero față de corupție în rândul cetățenilor Republicii Moldova și consolidarea mecanismelor anticorupție, inclusiv a mecanismelor de cercetare și urmărire penală, a funcțiilor de recuperare a activelor, a declarației de avere și a prevenirii corupției.
Pentru a-și atinge obiectivul, în cei trei ani de implementare, proiectul își bazează activitățile pe trei căi principale care includ sensibilizarea cetățenilor și a societății civile cu privire la efectele nocive ale corupției, consolidarea coordonării, comunicării și cooperării interinstituționale a instituțiilor anticorupție cu societatea civilă și sprijinirea punerii în aplicare a Strategiei naționale de integritate și anticorupție în trei sectoare cu risc ridicat de corupție: educație, sănătate și agrifood.
Obiectivul specific
- Contrubuție la implementarea Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, în special articolele 16 și 18. Articolul 16 se axează pe prevenirea și combaterea criminalității organizate, a corupției și a altor activități ilegale. Articolul 18 vizează lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.
- Contribuție la implementarea Agendei 2030 la nivel național. Ca parte a agendei naționale, proiectul contribuie în primul rând la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) 16.4 și 16.5 și la realizarea ODD 16.6, 16.7 și 16.10. Acesta se referă la prevenirea corupției la toate nivelele de stat, adică implementarea eficace a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA), coordonarea eficientă și îmbunătățirea schimbului de informații între instituțiile relevante, dezvoltarea metodelor de verificare eficientă a tranzacțiilor financiare, mecanisme de sechestrare și returnare a bunurilor obținute ilegal, precum și consolidarea capacității tehnice a Autorității Naționale de Integritate (ANI).
- Activarea societății civile în combaterea corupției, mai ales la nivel local.
Rezultatele așteptate
- Consolidarea societății civile și depunerea eforturilor pentru a combate corupția.
- Îmbunătățirea eficienței măsurilor de stat și a societății civile pentru a combate și preveni corupția în Republica Moldova.
- Sprijin pentru Autoritatea Națională de Integritate care are ca scop prevenirea cazurilor de mituire în sectorul public. Declararea bunurilor personale și dezvăluirea conflictelor de interese de către deținătorii de funcții publice și funcționarii de stat vor contribui la prevenirea abuzurilor în sectorul public.
- Abordarea măsurilor de prevenire ale statului în mod sistematic și cu implicarea socială, mai ales în ceea ce privește implementarea SNIA în sectoarele cu risc ridicat.
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care protejează, Parteneriat care protejează
Subsector:
Guvernare și administrație publică, Statul de drept și drepturile omului
Teme:
Anti-corupție, Buna guvernare
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.04.2020
Data de încheiere:
31.03.2024
Rețele sociale:

Numărul proiectului UE:
410-242