Skip to main content

Oferirea Suportului pentru Implementarea Politicilor pentru IMM-urile rurale

Descrierea
Obiectivul general al proiectului este: „Să contribuie la îmbunătățirea calității condițiilor de viață în zonele rurale pentru o dezvoltare durabilă și incluzivă a Republicii Moldova”

Proiectul va contribui la dezvoltarea robustă a IMM-urilor din Republica Moldova în vederea îmbunătățirii calității vieții în zonele rurale prin sporirea competitivității și productivității sectorului.

Asistența tehnică se va concentra pe crearea unui mediu de afaceri rural mai favorabil prin suport politic și consolidarea instituțională a organismelor implicate și a organizațiilor de stat, ceea ce va duce la un acces îmbunătățit pentru IMM-urile rurale la mijloacele și serviciile pentru dezvoltarea afacerilor. Aceasta necesită o coordonare puternică a echipelor sectoriale, urmărind starea dezvoltării sectoarelor și ținând cont de priorități
Obiectivul specific
Reducerea disparităților economice și sociale din zonele rurale prin introducerea inițiativelor active de ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea întreprinderilor rurale mici și mijlocii (IMM-uri).
Rezultatele așteptate
- Un mediu mai favorabil afacerilor în zonele rurale ale Moldovei creat.
- Suport acordat ODIMM în implementarea programelor sale naționale de acces la finanțare.
- Nou model de finanțare elaborat pe baza schemei PARE 1 + 1.
- Suport acordat ODIMM în implementarea Planului său strategic de dezvoltare (PDS) 2025, a Planului de acțiuni 2022 și în elaborarea metodologiei de evaluare.
- Promovarea utilizării serviciilor de dezvoltare a afacerilor (SDA) în zonele rurale, îmbunătățirea acestora și crearea de noi SDA.
- Asistență acordată IMM-urilor (beneficiarii subgrantării ODIMM).
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care creează
Subsector:
Economie și comerț
Teme:
Business
Starea proiectului:
Efectuat
Data începerii:
01.09.2020
Data de încheiere:
31.01.2023
Numărul proiectului UE:
417-082