Skip to main content

Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE

Descrierea
Proiectul Twinning „Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE" are drept scop dezvoltarea continuă a infrastructurii naționale de date spațiale (INDS) în Republica Moldova, în baza Directivei UE INSPIRE. Proiectul dat va permite Agenției Relații Funciare și Cadastru (ARFC) să evalueze constrângerile în procesul de administrare a datelor geospațiale într-un mod eficient și durabil, precum și să întreprindă acțiuni corective întru realizarea acestui proces. Astfel, scopul final al proiectului este ca infrastructura națională de date spațiale să devină un instrument funcțional pentru cetățeni, instituții publice și agenți economici, utilizat la verificarea informației relevante despre bunuri imobile, infrastructură și aspecte de mediu în orice zonă a țării. Mai mult decât atât, INDS va servi drept instrument de încredere pentru autorități la îmbunătățirea capacităților de planificare a unei game largi de politici sectoriale, în special transport, mediu și agricultură, pe lângă multe altele.
Obiectivul specific
Sporirea procesului de e-guvernare prin îmbunătățirea partajării datelor spațiale și cooperării între autorități, în conformitate cu standardele UE și bunele practici internaționale.
Rezultatele așteptate
Componenta 1: Situația actuală privind implementarea INDS în R. Moldova este analizată și concluziile sunt formulate / Strategia, Planul Strategic & Foaia de Parcurs sunt elaborate / Cadrul instituțional îmbunătățit este instituit / Părțile implicate existente/potențiale, precum și utilizatorii existenți/ potențiali, inclusiv necesitățile lor de date spațiale/servicii, sunt identificate / Domeniul de licențiere este elaborat.
Componenta 2: Cheltuielile sunt identificate / Beneficiile sunt identificate / Modelul de Afaceri și Planul de Afaceri sunt elaborate.
Componenta 3: Conversia Analogică - Digitală (A-D) este efectuată / Georeferențierea datelor spațiale este elaborată / Specificațiile de date sunt elaborate / Catalogul inițiale de metadate este extins și îmbunătățit / Acțiuni privind armonizarea datelor sunt întreprinse / Cadrul tehnologic și infrastructura sunt revizuite și îmbunătățite / Realizarea unui proiect pilot, care are ca obiectiv testarea și evaluarea îndrumărilor, specificațiilor, armonizărilor și îmbunătățirilor tehnologice.
Componenta 4: Instruirile sunt desfășurate / Campania de informare privind INDS este desfășurată.
Componenta 5: Legislația existență privind INDS și îmbunătățirile propuse sunt revizuite. De asemenea, Componenta 5 prevede evaluarea situației privind sistemele de cartografie și cadastru din Republica Moldova și oferirea recomandărilor pentru îmbunătățirea acestora.

Beneficiaries
Beneficiar - Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova
Harta proiectului
Galerie foto
Videos
NSDI video clip - RUS subtitles
NSDI video clip - ROM subtitles
NSDI video clip - ENG subtitles
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care protejează
Subsector:
Guvernare și administrație publică
Teme:
Buna guvernare
Starea proiectului:
Efectuat
Data începerii:
01.09.2020
Data de încheiere:
31.10.2023
Rețele sociale:

Numărul proiectului UE:
416-630