Skip to main content

Mecanismul pentru dezvoltarea societății civile în țările Parteneriatului Estic

Descrierea
Mecanismul pentru dezvoltarea societății civile în țările Parteneriatului Estic este un proiect finanțat de Uniunea Europeană pentru consolidarea rolului și creșterea capacității organizațiilor societății civile (CSO) și a activiștilor din cele șase țări ale Parteneriatului Estic (EaP).

Proiectul oferă activiștilor și organizațiilor societății civile din regiune:
- Oportunități de formare (training).
- Hackatoane anuale ale societății civile pentru dezvoltarea de noi idei și instrumente pentru transparență și participare.
- Un program de burse pentru 120 de activiști ai societății civile din regiune. Programul le oferă oportunitatea de a implementa proiecte individuale și le dă acces la diferite oportunități de formare.
- Formarea de legături regionale și posibilitatea de a participa la evenimente regionale și internaționale relevante pentru societatea civilă.
- Oportunități de networking prin sprijinirea diferitelor rețele și inițiative relevante.
- Campanii de informare pentru conștientizarea publicului cu privire la activitatea organizațiilor civice, îmbunătățirea imaginii publice a acestora și promovarea sprijinului acordat de UE societății civile.
- Efectuarea de cercetări și studii privind societatea civilă la solicitarea instituțiilor UE.
Obiectivul specific
Obiectivul general al proiectului este de a consolida democrația participativă și incluzivă în țările Parteneriatului Estic.

Scopul proiectului este consolidarea rolului și creșterea capacității organizațiilor și activiștilor societății civile din țările Parteneriatului Estic de a participa activ la dezvoltarea legislației și a dialogului politic, de a promova reformele și responsabilitatea publică, de a încuraja democrația locală și dezvoltarea la nivel local și de a implica cetățenii în dezbaterile publice.
Rezultatele așteptate
- Consolidarea capacității organizațiilor societății civile și a activiștilor din țările Parteneriatului Estic de a participa la dezvoltarea legislației și a dialogului politic, a promova reforme și responsabilitate publică, a încuraja democrația locală și dezvoltarea locală și a implica cetățenii în dezbaterile publice.
- Creșterea responsabilității și transparenței activității organizațiilor societății civile.
- Îmbunătățirea imaginii publice a rolului societății civile din țările Parteneriatului Estic.
- Comisia Europeană obține o înțelegere mai bună a organizațiilor societății civile din țările partenere și a problemelor cu care se confruntă acestea și, în consecință, planifică mai bine viitoarele programe de finanțare UE.
- Sprijinul UE pentru societatea civilă este promovat într-un mod mai consecvent și coerent.
Project documents
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care abilitează, Parteneriat care abilitează, Parteneriat care protejează
Subsector:
Societatea civilă, Incluziune, Statul de drept și drepturile omului
Teme:
Societatea civilă, Dialogul, Parteneriatul Estic, Drepturile Omului, Femei, Tineret
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
28.06.2021
Data de încheiere:
27.12.2024
Numărul proiectului UE:
425-150