Skip to main content

EU4Environment – Resurse de apă și Date de mediu

Descrierea
Programul își propune să îmbunătățească bunăstarea oamenilor din țările Parteneriatului Estic ale UE și să permită transformarea lor ecologică în conformitate cu Pactul Verde European și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD).
Măsurile identificate se bazează pe, și asigură continuitatea, programelor Parteneriatului Estic Sistemul Comun de Informații privind Mediul Faza II și Inițiativa UE Privind Apa Plus. Aceste două programe au fost esențiale pentru modernizarea sistemelor de monitorizare a mediului și de analiză a datelor, promovează elaborarea politicilor bazate pe dovezi și sporește alinierea țărilor partenere la legislația UE și cea internațională, în special Directiva Cadru privind Apa.
Obiectivul specific
1. Gestionarea resurselor de apă
2. Statistica de mediu și datele deschise
Rezultatele așteptate
1.
-Primul ciclu de planificare a managementului bazinului hidrografic este extins.
-Strategiile, politicile și practicile privind apa includ măsuri de verificare climatice.
-Progresează implementarea agendei apă pentru sănătate.
-Noi abordări ale monitorizării apei sunt promovate în continuare.
-Soliditatea economică a strategiilor și politicilor privind apa s-a îmbunătățit.
-Serviciile de apă, sectorul privat și publicul larg sunt mai bine implicați în gestionarea apei.
-Guvernanța și cooperarea națională și internațională în domeniul apei sunt în continuare consolidate.
-Măsurile prioritare sunt susținute prin mobilizarea finanțelor.
2.
-Contabilitatea apei este extinsă.
-Datele și monitorizarea funciară și agricolă sunt îmbunătățite.
-Statistica și datele privind gestionarea aerului și deșeurilor sunt îmbunătățite pentru utilizarea în politicile relevante.
-Datele deschise și participarea cetățenilor la colectarea și analiza datelor sunt operaționalizate în continuare.
-Colaborarea internațională și partajarea a datelor este menținută.
Project documents
Harta proiectului
Galerie foto
Videos
Armenia-Georgia: joint water monitoring on the Debed/ Debeda river.
მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი საქართველოში || Groundwater monitoring in Georgia
Water monitoring in Azerbaijan
Ջրի մոնիթորինգը Հայաստանում || Water monitoring in Armenia
Moldova: rehabilitation of the Blind Nistru
Moldova: constructed wetlands for improved water supply & sanitation
Collecting litter on the Raut river in Moldova
An Armenian farmer shares his experience of permaculture
From administrative to river basin planning in Georgia
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care înverzește, Parteneriat care înverzește
Subsector:
Mediu și schimbări climatice, Sănătate
Teme:
Mediul, Digital, Parteneriatul Estic, Buna guvernare, Sănătatea, Cooperarea transfrontalieră, COVID-19
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.01.2022
Data de încheiere:
30.06.2024
Numărul proiectului UE:
424-550