Skip to main content

EU4Accountability - Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova

Descrierea
EU4Accountability împuternicește organizațiile societății civile din Moldova (OSC) să își îndeplinească mai bine rolul de actori ai guvernării pentru a îmbunătăți responsabilitatea socială a administrației publice locale (APL) și centrale din Moldova. În acest scop, programul consolidează capacitatea a peste 50 de organizații a societății civile din 10 raioane de a participa, monitoriza și pleda pentru o mai mare responsabilitate publică și de a lua parte la dialogul politic cu autoritățile publice locale (APL) și cu guvernul central.

Printr-o serie de activități de consolidare a capacităților, acțiuni comune de monitorizare și advocacy, ateliere de lucru în rețea, societatea civilă și autoritățile publice vor fi împuternicite să conceapă împreună politici publice locale în sfera socială prin consultări pe parcursul întregului ciclu bugetar. O abordare bazată pe învățare prin practică va permite OSC-urilor abilitate să stabilească parteneriate și alianțe locale semnificative cu APL-urile, care pot avea ca rezultat coaliții de schimbare pentru a crește responsabilitatea socială și pentru a răspunde nevoilor comunităților.

Luând în considerare dovezile și lecțiile adunate pe parcursul proiectului, un dialog politic participativ la nivel național va reuni OSC-uri și oficiali guvernamentali pentru a elabora o evaluare participativă a politicilor și pentru a dezvolta o foaie de parcurs consensuală pentru reforme, astfel încât să abordeze provocările legate de responsabilitatea socială efectivă și participarea tuturor la guvernarea locală. Această foaie de parcurs va fi monitorizată în continuare de către societatea civilă din Moldova pentru a sprijini punerea în aplicare a acesteia și pentru a promova schimbări de politică la nivel local.
Obiectivul specific
Proiectul are drept scop îmbunătățirea responsabilității sociale a administrației publice locale și centrale din Moldova (obiectiv general) prin consolidarea capacității organizațiilor societății civile (OSC) locale, de bază, de a participa, monitoriza și pleda pentru o mai mare responsabilitate publică și de a participa la dialogul politic cu autoritățile publice locale (APL) și administrația centrală (obiective specifice).
Rezultatele așteptate
- Moldovan CSOs' competencies to participate, monitor and advocate for greater public accountability with a focus on budget related social accountability mechanisms are strengthened.
- Budget related social accountability mechanisms are employed in 10 districts.
- Local CSOs are engaged in policy dialogue at local and national levels to improve social accountability
Project documents
Harta proiectului
Galerie foto
Videos
Results achieved by the project
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care abilitează
Subsector:
Societatea civilă
Teme:
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.01.2022
Data de încheiere:
30.06.2024
Numărul proiectului UE:
428-904