Skip to main content

Sporirea transparenței, responsabilității și accesului la sistemul judiciar

Descrierea
Proiectul ”Sporirea transparenței, responsabilității și accesului la sistemul judiciar” urmărește să consolideze transparența, responsabilitatea și accesul la sistemul judiciar din Republica Moldova. Componenta 1 a proiectului se referă la elaborarea unei metodologii de monitorizare a instanțelor judecătorești și monitorizarea ulterioară efectuată în zonele vizate. Monitorizarea va fi urmată de analiza datelor care va descrie impedimentele rezultate în calea accesului la justiție și care va permite elaborarea unor recomandări empirice. Acest lucru, la rândul său, ar trebui să garanteze că monitorizarea instanțelor judecătorești va dezvălui deficiențe în ceea ce privește accesul la justiție și dreptul la un proces echitabil și totodată va informa părțile interesate despre viitoarea politică de reformă. Componenta 2 se axează pe consolidarea capacității avocaților, inclusiv a tinerilor/viitorilor avocați, și pe dezvoltarea în continuare a sistemului de asistență juridică garantată de stat, pentru a se asigura că toți cetățenii beneficiază de acces efectiv la justiție și dreptul la un proces echitabil. Această Componentă va combina consilierea strategică, elaborarea de acte normative și a politicilor, mentorat, linii directorii, materiale de instruire, precum și consolidarea capacităților personalizate, bazate pe cele mai bune practici europene. Componenta 3 va include (dacă circumstanțele vor permite) activități menite să sprijine proiectarea și implementarea elementelor selectate ale reformei judiciare și să abordeze deficiențele identificate prin monitorizarea instanțelor de judecată.
Obiectivul specific
1. Dezvăluirea deficiențelor privind accesul la justiție și a dreptului la un proces echitabil, precum și informarea părților interesate asupra viitoarelor politici de reformă.
2. Creșterea capacității avocaților în vederea asigurării îmbunătățirii drepturilor procesuale în instanță și acordarea de asistență juridică garantată de stat.
3. Susținerea elaborării și implementării elementelor selectate ale reformei judiciare și remedierea deficiențelor identificate prin monitorizarea instanțelor de judecată, dacă condițiile vor permite și dacă va fi alocată finanțare suplimentară.
Rezultatele așteptate
Componenta 1: Elaborarea metodologiei de monitorizare a ședințelor de judecată; Realizarea monitorizării ședințelor de judecată; • Elaborarea Raportului de monitorizare a ședințelor de judecată (analiza datelor, constatări și recomandări).
Componenta 2: Consolidarea mecanismelor de admitere în profesia de avocat, funcționarea și transparența Comisiei de Licențiere a Uniunii Avocaților din Republica Moldova; Consolidarea capacităților Centrului de Instruire a Avocaților; Instruirea formatorilor Centrului de Instruire a Avocaților; Stabilirea standardelor pentru efectuarea stagiului profesional al avocaților; Stabilirea unui program de mentorat cu Centrul de Instruire a Avocaților; Elaborarea unui mecanims de finanțare parțială a serviciilor de asistență juridică garantată de stat; Organizarea prelegerilor cu suportul unor profesori de drept cu înaltă reputație din statele membre ale UE pe subiecte referitoare la accesul la justiție, dreptul la un proces echitabil și alte domenii juridice relevante.
Beneficiaries
Ministry of Justice, Superior Council of Magistracy, Agency for Court Administration and Moldovan Courts
Moldovan Bar Association, including its Lawyers' Training Centre; National Legal Aid Council; Academia
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care protejează
Subsector:
Statul de drept și drepturile omului
Teme:
Justiția
Starea proiectului:
Efectuat
Data începerii:
21.12.2021
Data de încheiere:
20.12.2023
Rețele sociale:

Numărul proiectului UE:
428-550