Skip to main content

PGG III: Consolidarea măsurilor de prevenire și combatere a criminalității economice în regiunea Parteneriatului estic

Descrierea
Acest proiect regional își propune să abordeze provocările comune existente în procesul de combatere a criminalității economice, consolidând, în același timp, cooperarea regională în combaterea corupției, a spălării banilor și a finanțării terorismului în regiunea Parteneriatului Estic. Vor fi evidențiate standardele internaționale și bunele practici. Proiectul constituie o platformă de promovare consecventă, coerentă și eficientă a bunelor practici și a standardelor elaborate la nivelul UE, a ghidurilor și a documentelor interpretative menite să permită aplicarea eficientă a măsurilor specifice (în domeniul preventiv AML/CFT, dar și pentru aplicarea sancțiunilor specifice) de către autoritățile din regiunea Parteneriatului estic și, în special, în interacțiunea acestora cu sectorul privat.
Obiectivul specific
Obiectivele proiectului se vor axa pe consolidarea capacităților instituțiilor relevante din regiunea Parteneriatului Estic de a lupta în mod eficient împotriva corupției, spălării banilor și finanțării terorismului, prin aplicarea standardelor internaționale, prin valorificarea celor mai bune practici regionale, prin implicarea partenerilor proiectului și prin consolidarea cooperării.

Proiectul are următoarele obiective specifice:

1. Consolidarea capacităților instituționale de a aplica măsuri eficiente de prevenire și combatere a corupției.
2. Consolidarea capacităților instituționale în vederea aplicării unor măsuri eficiente de prevenire și combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și de aplicare a sancțiunilor specifice.
Rezultatele așteptate
Proiectul își propune atingerea următoarelor rezultate:

1. Elaborarea unei abordări strategice în evaluarea și gestionarea riscurilor de corupție.
2. Consolidarea capacităților de aplicare eficientă a măsurilor preventive de combatere a corupției, în parteneriat cu sectorul privat și cu organizațiile societății civile.
3. Amplificarea răspunsului organelor de aplicare a legii și al sistemului judiciar în cazul infracțiunilor legate de corupție.
4. Îmbunătățirea înțelegerii și a gestionării riscurilor sectoriale de spălare a banilor, de finanțare a terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă.
5. Consolidarea cadrelor legislative și a cooperării în procesul de urmărire a activelor și de confiscare a produselor infracțiunii.
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Subsector:
Teme:
Anti-corupție, Parteneriatul Estic, Buna guvernare
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.03.2023
Data de încheiere:
28.02.2026
Numărul proiectului UE:
441-959