Skip to main content

PGG III: Îmbunătățirea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova

Descrierea
Proiectul are ca scop acordarea de sprijin Republicii Moldova pentru a spori eficacitatea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, acesta urmărește consolidarea capacităților instituțiilor dedicate în domeniul recuperării activelor și al investigațiilor financiare paralele.

Proiectul abordează nevoile și deficiențele actuale identificate de Comitetul de experți privind evaluarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (MONEYVAL) al Consiliului Europei. De asemenea, acesta va oferi asistență în vederea implementării efective a recomandărilor cuprinse în Avizul Comisiei Europene privind cererea de aderare a Republicii Moldova la UE.

Acesta este implementat în cadrul celei de-a treia faze a programului comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei "Parteneriatul pentru Buna Guvernare". Acesta are la bază rezultatele fazelor anterioare ale Parteneriatului pentru Buna Guvernare în domeniul combaterii criminalității economice (Faza I 2015-2018 și Faza II 2019-2023).
Obiectivul specific
Proiectul are următoarele obiective clare:

1. Autoritățile, instituțiile financiare și nefinanciare din Republica Moldova aplică măsuri robuste împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

2. Autoritățile competente îmbunătățesc practicile pentru urmărirea, recuperarea și eliminarea eficientă a bunurilor infracționale.
Rezultatele așteptate
Proiectul este prevăzut să atingă următoarele rezultate:

1. Îmbunătățirea schimbului de informații între agenții în scopul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului (AML/CFT) și utilizarea informațiilor financiare;

2. Consolidarea capacităților de aplicare a măsurilor preventive AML/CFT în funcție de riscuri;

3. Acces extins la informații fiabile și actualizate privind proprietatea societăților comerciale și mecanism consolidat de prevenire a utilizării abuzive a acestora;

4. Sporirea gradului de conștientizare a controalelor AML/CFT adecvate contextului circulației refugiaților și al fluxurilor de migrație;

5. Îmbunătățirea capacităților de investigare și de urmărire penală a infracțiunilor de spălare a banilor, efectuarea de investigații financiare paralele și gestionarea bunurilor confiscate.

Harta proiectului
Generic
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care abilitează
Subsector:
Teme:
Anti-corupție, Parteneriatul Estic, Buna guvernare
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.03.2023
Data de încheiere:
28.02.2026
Numărul proiectului UE:
441-959