Skip to main content

Uniunea Europeană pentru Mediu

Descrierea
Acțiunea EU4Environment are scopul de a asigura utilizarea durabilă a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și a bunăstării populației și stimulării creșterii economice în șase țări ale Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Prin reunirea actorilor economici și din domeniul mediului, EU4Environment ajută la realizarea unor schimbări de politici și legislative, făcând planificarea și investițiile mai ecologice, stimulând adoptarea de tehnologii inovatoare, adoptarea de noi modele de afaceri și crearea de locuri de muncă verzi. De asemenea, promovează o mai bună guvernare a mediului, o gestionare îmbunătățită a ariilor protejate și a pădurilor și comerțul durabil.

Scopul Acțiunii a fost definit în cooperare cu toate țările partenere. Acțiunea se bazează pe realizările importante al programelor anterioare de cooperare, precum „Ecologizarea economiilor în țările Parteneriatului Estic” (EaP GREEN), Aplicarea și Guvernarea Legisalției Forestiere (FLEG), Rețeaua de Smarald (Emerald), care au fost încheiate în anii 2017-2018. EU4Environment ia în considerație colaborarea lărgită ca parte a "20 Rezultate pentru 2020" al Reuniunii Parteneriatului Estic din noiembrie 2017.

Acțiunea este implementată de cinci organizații internaționale: OECD, UN Environment, CEE ONU, UNIDO, și Banca Mondială. Comisia Europeană asigură direcționarea generală.
Obiectivul specific
1. Un proces decizional “mai verde”
Susținerea platformelor dialogurilor politice interministeriale privind creșterea verde și al intergării țintelor economiei verzi și altor aspecte al durabilității în procesele de planificare
Acordarea asistenței în evaluarea necesităților de investiții
Susținerea reformelor cadrului legislativ al, și creșterea capacităților de implementare pentru Evaluarea Strategică de Mediu (ESM) și Evaluarea Impactului de Mediu (EIM) în context transfrontier, care corespund pe deplin cu cerințele internaționale
Sporirea conștientizării privind economia verde, acțiunile de protecție a mediului și privind modul de viațămai durabil

2. Economia circulară și noi oportunități de creștere
Asistență Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) pentru integrarea factorilor de dezvoltare durabilă în adoptarea deciziilor strategice și managementul zilnic
Promovarea conceptelor și instrumentelor UE privind Piața Unică pentru Produsele Ecologice
Suport pentru elaborarea și implementarea politicilor de achiziții publice verzi/durabile
Asistență direcționată pentru soluționarea problemelor managementului deșeurilor
Asistență tehnică pentru reforme verzi în sectoare economice prioritare (ex.: eficiența energetică, agricultura/produse alimntare, construcții, turismul durabil sau dezvoltarea regională)
Asistență pentru promovarea valorilor și inovațiilor ecologice în rândul ÎMM

3. Asigurarea respectării cerințelor de mediu
Sprijinirea autorităților naționale în stabilirea cadrului regulatoriu intelegent și instrumentelor de politici pentru promovarea performanțelor ecologice al companiilor mari și ÎMM-urilor
Întărirea eficacității instituțiilor de promovare a respectării și conformității (organelor de autorizare și control) pentru a majora respectarea cerințelor de mediu
Acordarea asistenței autorităților naționale în elaborarea și evaluarea costurilor strategiilor și programelor de investiții publice verzi
Susținerea capacității administrative pentru managementul de mediu
Instruirea unei mase critice de funcționari publici și altor beneficiari

4. Servicii de ecosistem și mijloacele de trai
Lansarea unei rețele comune de arii protejate cu implicarea țărilor UE și vecine
Susținerea acțiunlor comunitare pentru conservarea și utilizarea durabilă a pădurilor pentru majorarea producerii secundare (nu de cherestea), a eficienței energetice legate de utilizarea biomasei
Acțiuni de limitare a comerțului ilegal de lemn
Sprijin în identificarea și elaborarea schemelor financiare pentru managementul durabil al serviciilor de ecosistem

5. Schimbul de cunoștințe și coordonarea regională
Acțiuni strategice de comunicare pentru majorarea vizibilității acțiunilor
Coordonarea regională al diferitor elemente ale Acțiuniiții
Monitorizarea progresului cu integrarea obiectivelor economice și de mediu, și elaborarea rapoartelor în baza Indicatorilor Creșterii Verzi
Rezultatele așteptate
Prin reunirea actorilor economici și din domeniul mediului, EU4Environment ajută la realizarea unor schimbări de politici și legislative, făcând planificarea și investițiile mai ecologice, stimulând adoptarea de tehnologii inovatoare, adoptarea de noi modele de afaceri și crearea de locuri de muncă verzi. De asemenea, promovează o mai bună guvernare a mediului, o gestionare îmbunătățită a ariilor protejate și a pădurilor și comerțul durabil.
Project documents
Harta proiectului
Galerie foto
Kick-off Stakeholders Meeting on Industrial Waste Mapping (IWM) activities of the “Circular Economy and New Growth Opportunities” Component within the EU4Environment Action in Azerbaijan
Videos
Introduction of eco-innovation methodology among SMEs in Georgia
Transboundary Environmental Impact Assessment and its benefits for Eastern Partner countries (Armenian)
Sustainable Public Procurement
Transboundary Environmental Impact Assessment and its benefits for Eastern Partner countries
Green Growth Indicators
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care înverzește
Subsector:
Mediu și schimbări climatice
Teme:
Mediul
EaP Countries:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
În curs de desfășurare
Data începerii:
01.01.2019
Data de încheiere:
31.12.2024
Numărul proiectului UE:
387-398, 404-254 & 421-449