Skip to main content

Коммуникационная кампания «ЕС для сельской Молдовы» – результаты и возможности в контексте содействия Европейского союза, предоставляемого на развитие сельских населенных пунктов в Республике Молдова

Результаты и возможности в контексте помощи Европейского Союза, предоставленной для развития сельских населенных пунктов в Республике Молдова.

Начиная с 17 сентября 2021 года и до конца октября кампания #ЕСдляСельскойМолдовы охватит 16 сельских населенных пунктов страны, чтобы предоставить информацию о помощи Европейского Союза сельским регионам Республики Молдова, а также историями успеха людей, получивших поддержку ЕС.

У граждан будет возможность узнать больше о:

 • Результаты и реализованные проекты в сельских районах при поддержке Европейского Союза;
 • Возможности финансирования и действующие проекты помощи ЕС и Команды Европы;
 • Истории успеха людей, получивших поддержку для модернизации сельских населенных пунктов.

Следите за календарем наших визитов, которые будут организованы в каждом из населенных пунктов с 14:00 до 18:00.


Делегация Европейского союза в Республике Молдова объявила коммуникационную кампанию «ЕС для сельской Молдовы» в качестве инициативы, призванной освещать результаты и положительные изменения, которых удалось добиться при содействии Евросоюза в сельских населенных пунктах страны, а также информировать о возможностях, открываемых благодаря содействию ЕС, выделяемому на их развитие. Чтобы обеспечить эффективный процесс коммуникации, были организованы онлайновые и оффлайновые мероприятия из цикла «LIVE din Casa Mare» («LIVE из касса маре»), а также пресс-туры и мероприятия на уровне сообществ. Их цель заключалась в том, чтобы повысить уровень осознания поддержки ЕС, предоставляемой сельской местности, и историй успеха бенефициаров проектов, которые финансируются Евросоюзом. В ходе мероприятий затрагивались, в частности, следующие темы:

 • ЦЕЛЬ поддержки и содействия ЕС, обеспечиваемых сельской местности Республики Молдова;
 • НАПРАВЛЕНИЯ содействия ЕС и внедряемых в стране проектов;
 • ИНСТРУМЕНТЫ получения доступа к содействию ЕС в контексте заинтересованных бенефициаров и обмена успешными наработками;
 • ИСТОРИИ УСПЕХА бенефициаров из сельской местности, которым удалось благодаря поддержке Евросоюза наладить собственный бизнес, улучшить собственную жизнь и жизнь своих сообществ.

Коммуникационная кампания «ЕС для сельской Молдовы» предоставила гражданам Республики Молдова информацию о поддержке, выделяемой Европейским союзом на развитие сельских населенных пунктов страны. Это стало возможным благодаря внедрению целого ряда проектов и двусторонних программ, финансируемых ЕС:

 • Проекты местного развития, осуществляемые в результате подхода LEADER и усилиями местных инициативных групп (МИГ);
 • Проекты по развитию сельской местности Республики Молдова;
 • Проекты по поддержке сектора МСП и созданию рабочих мест в сельской местности;
 • Проекты по модернизации коммунальных услуг на местном уровне, таких как водоснабжение и канализация, энергоэффективность, менеджмент твердых бытовых отходов.

Afacerea cu gust de sare: Irina Bordian a deschis prima salină artificială pentru locuitorii din raionul Rezina cu suportul Uniunii Europene

Susținerea sectorului afacerilor mici și mijlocii din țară rămâne în continuare o prioritate pentru Uniunea Europeană.

Cursuri de limbi străine și de robotică pentru copiii din raionul Călărași — afacere dezvoltată cu suportul Uniunii Europene.

Istoria antreprenoarei Liliana Starciuc din Ungheni este un model de afacere de success, care reușește să valorifice meșteșugurile populare prin implementarea tehnologiilor moderne, achiziționate cu suportul Uniunii Europene.

Conacul Mierii – o nouă destinație turistică rurală dezvoltată cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Proiectele de succes realizate în zonele rurale vor fi durabile în timp numai cu implicarea fiecărui locuitor, iar Uniunea Europeană va continua să ofere asistență contribuind astfel la dezvoltarea generală a Republicii Moldova.

Un centru de sănătate, o seră cu legume crescute ecologic, o pensiune turistică și terapii cu zumzet de albine, sunt doar câteva dintre zecile de proiecte realizate cu suportul Uniunii Europene. Dezvoltarea zonelor rurale continuă!

Analiza rezultatelor obținute și faptul că oamenii se implică, își valorifică experiența dobândită până acum și propun noi proiecte – ne demonstrează că dezvoltarea localităților rurale va fi în continuare asigurată.

Sute de antreprenori au beneficiat deja de granturi, asistență tehnică precum și mentorat din partea Uniunii Europene pentru crearea noilor afaceri sau dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, ceea ce permite și crearea de locuri de muncă noi în zonele rurale.