Skip to main content

12 PRIMĂRII DIN RAIOANELE CAHUL ȘI UNGHENI VOR APLICA BUNELE PRACTICI EUROPENE ÎN PROMOVAREA EGALITĂŢII DE GEN ȘI ÎN LUPTA EFICIENTĂ ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și UNICEF Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, vor susţine 12 localităţi din raioanele Cahul și Ungheni să aplice experienţa europeană în promovarea egalităţii de gen, în abilitarea femeilor prin integrarea componentei de gen în politicile publice locale, dar și în domeniul combaterii eficiente a violenţei în familie împotriva femeilor, fetelor și băieţilor.

Programul EVALocalităţile au fost selectate în urma unui apel public de chemare la parteneriat, lansat în cadrul Proiectului EVA – Promovarea egalităţii de gen în raioanele Cahul și Ungheni. Dintre cele 22 primării care și-au exprimat interesul de colaborare, 12 au fost selectate în calitate de parteneri ai proiectului: 6 localităţi din raionul Cahul – satele Slobozia Mare, Văleni, Andrușul de Jos, Larga Nouă, comuna Zîrnești și municipiul Cahul și alte 6 localităţi din raionul Ungheni – comunele Manoilești, Zagarancea, Pîrliţa și Măcărești, satul Rădenii Vechi și municipiul Ungheni.

Autorităţile publice locale din aceste 12 localităţi, alături de echipele multidisciplinare, societatea civilă, școlile, mediul de afaceri și mass media vor fi antrenate în activităţi complexe de creștere a capacităţilor în elaborarea și implementarea politicilor locale sensibile la gen, și vor fi sprijinite pentru a răspunde mai eficient cazurilor de violenţă domestică, cât și pentru a sensibiliza publicul larg pe marginea inegalităţilor și a necesităţii combaterii violenţei faţă de femei și copii.

În cadrul Proiectului EVA, va fi înfiinţat și un serviciu specializat pentru sprijinul victimelor violenţei sexuale. În paralel, vor fi desfășurate programe de prevenire a violenţei în bază de gen în școli, dar și activităţi de sensibilizare a opiniei publice și de promovare a toleranţei zero la violenţă în comunităţi.