Skip to main content

16 autorități locale au depus Planurile de Dezvoltare Economică Locală

Din cei 24 de semnatari ai Inițiativei Primarii pentru Creștere Economică, 16 autorități au depus Planurile de Dezvoltare Economică Locală (PDEL) pentru pre-evaluare la Secretariatul Inițiativei. Acțiunile pe care autoritățile locale intenționează să le realizeze în următorii doi ani sunt diverse și țin de mai multe aspecte, printre care:

Consolidarea capacităților: Dezvoltarea culturii antreprenoriale prin desfășurarea instruirilor tematice; programe de mentorat și stagii pentru tineri.

Infrastructura de sprijin în afaceri: crearea/extinderea incubatoarelor de afaceri, a parcurilor industriale, atragerea de noi investitori în infrastructura existentă; crearea de piețe alimentare, construcția depozitelor pentru păstrarea producției agricole; construcția unui abator; deschiderea unui centru de informații și consultanță pentru antreprenori.

Reabilitarea infrastructurii fizice: modernizarea și extinderea apeductelor și a rețelelor de canalizare; reabilitarea drumurilor; renovarea rețelelor de irigare; îmbunătățirea serviciilor de management a deșeurilor publice.

Dialog: intensificarea colaborării dintre actorii locali pentru dezvoltarea noilor afaceri și promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor; stabilirea unei platforme de dialog și cooperare între sectorul public, privat și cel academic pentru a sincroniza cererea și oferta de competențe și capital uman pe piața muncii.

Promovare: elaborarea profilurilor investiționale ale orașelor/raioanelor; organizarea unui Forum Economic Investițional Regional; crearea și promovarea brandului local; elaborarea ghidului investițional; elaborarea unei strategii pentru promovarea exportului.

Turism: crearea infrastructurii pentru turismul durabil; sprijinirea afacerilor în turism; crearea unui centru regional de informații pentru turiști; elaborarea hărților turistice interactive; programe de orientare pentru prestatorii de servicii turistice; organizarea festivalurilor culturale regionale.

Finanțare: crearea unui fond municipal de garanție pentru start-upuri, fond pentru sprijinirea tinerilor antreprenori; acordarea de subsidii întreprinderilor; implicarea migranților în activitățile economice.

Toate autoritățile semnatare, conform angajamentelor asumate, trebuie să elaboreze un PDEL, să-l depună spre evaluare către Secretariatul M4EG și ulterior, acestea să fie transmise experților de la Banca Mondială pentru revizuire și recomandări. De asemenea, autoritățile locale trebuie să asigure implementarea a cel puțin 70% din acțiunile stabilite în PDEL pentru perioada 2019 – 2020.