Skip to main content

84 DE VOLUNTARI – INSTRUIŢI ÎN DOMENIUL ÎNGRIJIRII LA DOMICILIU, CU SUPORTUL UNIUNII EUROPENE

În cadrul proiectului UE „Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire medico-socială pentru persoanele cu necesități de îngrijire pe termen lung de pe ambele maluri ale râului Nistru” implementat în cadrul Programului General de Măsuri pentru Consolidarea Încrederii, Agenția Germaniei pentru Dezvoltare Internațională (GIZ) a condus un curs de Formare a Formatorilor de 5 zile în domeniul îngrijirii la domiciliu – servicii medico-sociale primare la domiciliu pentru persoane cu nevoi de îngrijire pe termen lung. 84 de voluntari (reprezentanți ai societății civile, șomeri, foști lucrători sociali, persoane fizice și îngrijitori casnici) din cele 7 raioane ale regiunii transnistrene au participat la această instruire.

Fiind practicată încă din 2006 pe malul drept, conceptul de îngrijire la domiciliu reprezintă o premieră pentru malul stâng. Astfel, transferul experienței și cunoștințelor acumulate a fost asigurat de către profesioniști și practicieni din domeniul sănătății din Chișinău și Bălți mobilizați de Asociația HOMECARE din Chișinău. Sprijinul logistic și organizatoric a fost asigurat de către ONG-ul „Asociația pentru Sănătate și Sport” din Tiraspol, astfel încât a fost stabilită o cooperare practică pe termen lung în domeniul sănătății între societățile civile de pe ambele maluri ale r. Nistru.

Programele de instruire a formatorilor voluntari și a îngrijitorilor casnici au fost elaborate de specialiștii naționali și aprobate pe ambele maluri de instituțiile competente. A fost elaborat și un Ghid în îngrijirea la domiciliu pentru instruire și ulterior distribuit tuturor îngrijitorilor neformali. Ghidul respectiv asigură armonizarea politicilor locale cu tendințele UE în dezvoltarea sistemelor de sănătate și asistență comunitară și reprezintă o inedită ‘carte de căpătâi’ pe ambele maluri, bucurându-se astfel de o cerere în creștere, inclusiv în rândul profesioniștilor de profil.

La finalizarea cursului de formare, formatorii locali au demarat o campanie de instruire a îngrijitorilor casnici precum și de îngrijire a pacienților, fiind inițial asistați și monitorizați ad-hoc de către 9 medici de înaltă calificare mobilizați în acest scop. Până în prezent au fost instruiți 240 de îngrijitori casnici și circa 400 pacienți au fost deserviți regulat de către voluntarii în cauză, astfel fiind inițiată activitatea de voluntariat în sectorul sănătății și cel social pe malul stâng al râului Nistru.

Notă: servicii de îngrijire la domiciliu – servicii primare medico-sociale, prestate la domiciliu și în cadrul unei instituții specializate (Centru de zi) de către cadre sociale și medicale profesioniste și îngrijitori neprofesioniști instruiți, axate pe categorii specifice de pacienți cu nevoi de îngrijire pe termen lung: imobilizați la pat, cu dizabilități și/sau boli cronice, care nu trebuie neapărat internați în spital pentru a primi servicii specializate, inclusiv persoane social vulnerabile și vârstnici singuratici, etc.

Un astfel de mecanism reprezintă o soluție pentru a acoperi nevoile crescânde de îngrijire de lungă durată la costuri relativ mici, precum și asigură o viață demnă acestor pacienți prin respectarea independenței acestora în mediul casnic și în anturajul comunității în cea mai mare măsură posibilă.