Skip to main content

Agricultura ecologică – prioritate în comuna Pripiceni–Răzeși

În comuna Pripiceni – Răzeși este implementat proiectul ,,Sera agricolă”. Sera este creată în cadrul proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială şi economică a ţării”, finanţat de UniuneaEuropeană, prin intermediul FundaţieiEstEuropene şi co-finaţat de către Suedia.

Scopul proiectului „Sera agricolă” este creșterea nivelului de dezvoltare socio-economica a c. Pripiceni-Razesi, raionul Rezina prin implicarea activă a societăţii civile și altor părţi interesate, în promovarea și dezvoltarea practicilor de învăţare pe tot parcursul vieţii și susţinerea incluziunii economice prin desfășurarea activităţilor de antreprenoriat cu participarea grupurilor vulnerabile.

Proiectul implementat va contribui la fortificarea securităţii economice și crearea oportunităţilor de obţinere a veniturilor pe termen lung atât a bărbaţilor, cât și femeilor.

Agricultura ecologica

Acest proiect oferă posibilitatea de a implica persoanele în vârsta în evenimentele sociale și economice a ţării. Sporește posibilităţile de integrare a grupurilor vulnerabile și persoanelor în etate pe piaţa muncii și identifică împreună cu cetăţenii soluţii pentru bunăstarea și dezvoltarea pe termen lung a comunităţii. Oferă șansa pentru cetăţeni comunei Pripiceni-Răzeși de învăţare pe tot parcursul vieţii. În același context, este dezvoltat parteneriatul public-privat, cu alţi agenţi economici și actori relevanţi din comunitate.

Mijloacele financiare din acest proiect au fost direcţionate preponderent, spre construcţia serei și procurarea mijloacelor circulante necesare pentru derularea business-ului (răsad, seminţe, îngrășăminte, chimicale, etc.).

Proiectul, de asemenea, abordează și următoarele nevoi locale: crează locuri de muncă și încadrează activ vârstnicii în cadrul evenimentelor social-economice. Proiectul oferă un venit suplimentar care va îmbunătăţi situaţia financiară a persoanelor angajate, oferă posibilitatea de a se dezvolta pe tot parcursul vieţii. La fel, este pus accentul pe transmiterea tradiţiilor agriculturii și florăriei din generaţie în generaţie. La iniţierea afacerii persoanele implicate în proiect au beneficiat de suport informaţional și practic din partea agenţilor economici cu experienţă și succes.

Investiţia în agricultură este cea mai valoroasă, producând efecte durabile pe termen lung. Cunoștinţele dobândite de beneficiarii acestui proiect vor fi reflectate direct în calitatea vieţii comunităţii locale din c. Pripiceni-Răzeși. După terminarea finanţării, activităţile vor continua adresându-se aceleiași categorii de beneficiari, serviciile puse la dispoziţia acestora diversificânduse după necesităţile comunităţii.