Skip to main content

ANCD, AGEPI și ORIZONT 2020: ”Inovarea și creativitatea pentru dezvoltarea afacerilor în Edineț”

Al doilea eveniment de relaționare a Platformei de Cooperare și Suport în Afaceri (PCSA), a avut loc la data de 14 februarie 2019, în incinta Business HUBului din Edineț. Alături de membrii PCSA (reprezentanți ai Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare (ANCD), punctelor Naționale de Contact a programului ORIZONT 2020, Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI)), a fost pusă în discuție importanța și beneficiile inovațiilor și spiritului creativ în dezvoltarea unei afaceri, necesitatea protecției invențiilor, oportunitățile existente de atragere a fondurilor externe pentru dezvoltarea unei afaceri bazate pe inovații.

Evenimentul a întrunit 27 de tineri antreprenori din mun. Edineţ, ce au obținut noi cunoștințe în domeniul inovațiilor și transfer tehnologic, care ar garanta competitivitatea produselor și serviciilor oferite de aceștia, inițierea și dezvoltarea de noi colaborări naționale și internaționale. Astfel, tinerii s-au familiarizat cu politicile şi programele de inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică, bunele practici în implementarea inovațiilor, rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea unei afaceri inovative. Totodată  au aflat despre rețelele existente ce oferă mai multe oportunități pentru extinderea și internaționalizarea afacerii, precum EEN ce facilitează stabilirea noilor cooperări B2B la nivel european, ce oferă consultanță privind legislația europeană, standarde şi drepturi de proprietate, informații şi sfaturi practice despre reglementările şi oportunitățile pieței europene a bunurilor şi serviciilor. Evenimentul a fost finalizat cu un atelier practic privind utilizarea informației de brevet, conținute în bazele de date cu acces gratuit.

Nota: Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului ”Edineț – Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova” finanțat de Uniunea Europeană. PCSA a fost creată din actori locali, regionali, și naționali  ce vor oferi suport mediului de afaceri din mun. Edineț, care acționează ca un catalizator al economiei locale integrate dezvoltate cu implicarea tinerilor.

Iva Stamenova,

Manager de proiecte pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranța alimentelor

Delegația Uniunii Europene în Moldova 

Iva.STAMENOVA@eeas.europa.eu

www.m4eg.eu