Skip to main content

Antreprenorii moldoveni, pregătiți pentru exporturi de o Misiune TAIEX

Sporirea capacității Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) de a asista companiile autohtone care intenționează să-și extindă piața de desfacere peste hotarele țării – acesta a fost scopul sesiunii de instruire cu privire la practicile internaționale privind creșterea capacității de export a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM-urilor), desfășurată cu sprijinul Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații al UE (TAIEX).

La atelierul de lucru, care este primul eveniment din seria de misiuni organizate cu sprijinul TAIEX în acest context, au participat membri ai echipei ODIMM, dar și ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, ai Organizației pentru Atragerea Investițiilor și Promovarea Exporturilor și ai Camerei de Comerț și Industrie din Moldova. Participanții, în comun cu experții, au analizat cadrul legal, instituțional, mediul de afaceri local și instrumentele existente pentru promovarea exportului.

Tajana Kesic Sapic, directoare a Camerei de Economie, Industrie și IT din Croația, a oferit o retrospectivă a evoluției sectorului IMM, a politicilor și instrumentelor existente pentru dezvoltarea sectorului în Croația din perioada de pre- și post-aderare la UE, punând accent pe dificultățile întâmpinate de antreprenori, dar și pe progresul înregistrat ulterior. Michel Gelenine, expert în Promovarea Investițiilor din cadrul Agenției Business France, a prezentat instrumentele de suport și metodele prin care Franța promovează exportul și investițiile. Experții au subliniat importanța antreprenoriatului și a IMM-uri în Europa, reiterând faptul că, în ultimii cinci ani, acestea au creat aproximativ 85% din noile locuri de muncă și au oferit două treimi din totalul locurilor de muncă din sectorul privat din UE. Comisia Europeană consideră că IMM-urile sunt esențiale pentru asigurarea creșterii economice. Totodată, au fost elaborate recomandări specifice pentru crearea unor noi servicii și instrumentele de sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor.

Potrivit experților, în Republica Moldova sunt necesare elaborarea și adoptarea măsurilor de suport pentru sporirea capacităților de export; cumularea tuturor instrumentelor de sprijin pentru IMM-uri într-o singură agenție pentru eficiență și claritate pentru antreprenori; oferirea de granturi pentru activități de marketing pe piețe noi; adoptarea noilor tehnologii și introducerea instrumentelor IT și adoptarea modelului de cluster pentru dezvoltarea regională. Misiunea va contribui la crearea unei metodologii de suport pentru etapa de pre-export a ÎMM-lor din țara noastră.